Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Superfund Obligacyjny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Superfund Obligacyjny

Superfund FIO Portfelowy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

11 15

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,16 PLN / -0,12%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,95% +0,44% +3,46% +1,03% +6,98% +17,67% +19,30% +20,35% +24,02%
Średnia dla grupy +1,00% +0,53% +3,07% +0,79% +8,09% +18,69% +2,61% +4,20% +7,40%
Pozycja w grupie 6/13 8/13 4/13 6/13 10/13 8/13 1/12 1/10 1/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,51% +0,51% -0,36% +2,64% +1,87% +2,51% +2,04% -0,06% +7,67% +9,83%
Średnia dla grupy +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 10/12 10/12 10/11 15/16 12/16 11/16 13/15 1/15 1/14 13/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

10.12.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

136,92 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

95,59 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)

Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Superfund Obligacyjny realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie aktywów przede wszystkim w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok lub w inne fundusze, które lokują co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, których wysokość oprocentowania jest stała w okresie dłuższym niż jeden rok. Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu, w inne fundusze od 0% do 100% wartości aktywów oraz w depozyty od 0% do 40% wartości aktywów. Fundusz inwestuje łącznie co najmniej 60% aktywów w instrumenty dłużne o terminie realizacji praw dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub których oprocentowanie nie podlega regularnemu dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni lub w fundusze inwestujące przynajmniej 50% aktywów w takie właśnie instrumenty dłużne. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (09.05.2024)

KID/KIID (07.12.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (10.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

89,28%

Bezpieczne

29,80%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

42,74%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

16,74%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,24%

Pozostałe

0,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: