Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Rockbridge Neo Konserwatywny Plus

Rockbridge Neo SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

27 28

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

1 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,62% +2,12% +4,08% +1,53% +8,11% +12,19% +12,47% +15,15% +18,20%
Średnia dla grupy +0,80% +2,66% +4,79% +1,58% +9,67% +13,61% +9,62% +11,40% +13,02%
Pozycja w grupie 32/40 32/40 31/40 21/40 33/40 33/39 15/37 15/34 12/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,39% +6,29% +7,41% +3,78% +4,83% +2,34% +3,25% +1,86% +1,40% +3,18% +1,68% +1,98% +1,94% +1,02% +2,14% +8,18%
Średnia dla grupy +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 20/23 11/23 3/23 22/25 17/24 20/26 20/33 9/36 20/41 21/46 23/47 26/48 21/46 2/47 17/42 38/40

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Rockbridge TFI

Data uruchomienia

10.01.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,86 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

77,90 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Katarzyna Rokicka (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 40%. Przedmiotem inwestycji mogą być obligacje o zmiennym oprocentowaniu i dłuższych niż roczne terminach zapadalności, o ile ich okresy odsetkowe są krótsze niż rok. Fundusz może ulokować do 35% aktywów w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, które można wycofać przed jego upływem. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w PLN

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.02.2023)

AFI (03.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,25%

Bezpieczne

75,23%

Papiery skarbowe

3,37%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,65%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: