Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Superfund Silver

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Superfund Silver

Superfund SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

12 15

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-3,32 PLN / -0,93%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +15,74% +38,87% +34,19% +21,04% +1,22% -40,88% -37,95%
Średnia dla grupy +12,91% +23,17% +20,73% +13,35% +4,11% -12,21% -1,67%
Pozycja w grupie 2/15 2/15 2/15 2/15 9/14 14/14 11/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -6,78% -15,52% -28,98%
Średnia dla grupy -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 5/12 12/14 13/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

06.08.2020

Minimalna pierwsza wpłata

178 500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

353,54 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

6,54 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)

Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły Class Silver zbywane przez Superfund Green SICAV, będący funduszem typu managed futures - lokuje posiadane środki głównie w instrumenty pochodne, w szczególności powiązane z ceną srebra. Fundusz może także nabywać inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (01.03.2024)

KID/KIID (29.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (25.04.2022)

AFI (27.04.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

93,98%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

93,97%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: