Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Superfund Silver

Superfund Silver

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Superfund Silver

Superfund SFIO

absolutnej stopy zwrotu alternatywne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M
Stopy zwrotu +6,16%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

06.08.2020

Minimalna pierwsza wpłata

177 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

496,83 PLN (28.10.2020)

Wartość aktywów

5,91 mln PLN (30.09.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Filip Nowicki (od 02.2015)

Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu alternatywne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 7/7 Maksymalne

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Do 100% posiadanych aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa Class Silver zbywane przez Superfund Green SICAV. Może także nabywać inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. Superfund Green jest funduszem typu managed futures - lokuje posiadane środki głównie w instrumenty pochodne, ze szczególym uwzględnieniem ekspozycji na cenę srebra.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2020)

Prospekt informacyjny (06.08.2020)

KIID (09.09.2020)

Informacja o kosztach (10.08.2020)

AFI (06.08.2020)

Struktura aktywów na dzień 06.08.2020

51,40%

Ryzykowne

10,31%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

41,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,37%

Pozostałe

10,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

38,23%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: