Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa

rynku surowców - metale szlachetne

13 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,64 PLN / 1,14%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +5,23% +1,69% +38,07% +24,79% +14,49% -9,89% -35,57%
Średnia dla grupy +7,97% +6,68% +28,67% +21,07% +22,74% +27,36% +6,40%
Pozycja w grupie 10/15 13/15 1/15 2/15 13/15 12/14 10/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -5,75% -14,93% -29,31%
Średnia dla grupy -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 2/12 11/14 14/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

28.07.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

56,58 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

21,34 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Departament Zarządzania i Analiz (od 10.2006)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Superfund Silver Powiązany łączy ekspozycję na rynek srebra ze strategią managed futures, która polega na inwestowaniu w szeroką gamę instrumentów finansowych, takich jak: kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary oraz waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach, co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji. Fundusz lokuje aktywa w tytułach uczestnictwa funduszu Superfund Trend Podstawowy SFIO, który z kolei inwestuje do 100% aktywów w fundusz zagraniczny Superfund Green Sicav. Superfund Trend Podstawowy SFIO może także inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, jednostki oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Superfund Silver Powiązany nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (28.05.2024)

KID/KIID (02.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

99,49%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

99,48%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: