Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Akcja

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Skarbiec Akcja

Skarbiec FIO

akcji polskich uniwersalne

22 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,86 PLN / 0,45%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,13% +3,08% +13,10% +8,60% +17,56% +64,47% +23,83% +55,29% +35,63%
Średnia dla grupy -1,28% +1,84% +13,42% +9,43% +18,89% +56,23% +26,10% +65,16% +51,95%
Pozycja w grupie 37/42 11/42 23/42 29/42 29/41 7/40 26/39 29/38 30/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -20,48% +36,93% +18,15% -20,91% +8,23% +44,36% +24,29% +28,55% +40,11% +13,46% -42,85% +33,62% +8,71% -23,61% +25,57% +4,73% -7,65% -8,19% +10,92% +25,41% -16,46% -11,33% +14,51% +14,20% -18,04% +37,50%
Średnia dla grupy -15,57% +36,49% +7,82% -16,65% +1,52% +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 2/5 6/12 4/15 14/16 1/16 3/16 6/17 4/19 12/21 9/26 3/33 24/36 36/36 23/43 5/47 46/55 46/58 36/56 17/58 4/61 39/55 56/56 10/49 42/47 26/42 13/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

09.10.1997

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

416,79 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

254,29 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Krzysztof Cesarz (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% WIG20TR

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Akcja inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz lokuje aktywa w akcjach przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość zarządzania. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów. Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem Skarbiec Akcja jest 100%WIG20 TR.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

97,20%

Ryzykowne

76,70%

Akcje krajowe

20,50%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,02%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

1,02%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: