Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Dynamicznych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Dynamicznych Spółek

Pekao FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

3 21

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

4 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -5,40% -13,82% -22,76% -23,87% -22,93% +15,27% +23,10% +16,03% -2,17%
Średnia dla grupy -4,56% -13,74% -20,54% -21,71% -22,19% +9,27% +17,30% +10,53% -2,62%
Pozycja w grupie 17/23 12/23 17/22 16/22 13/21 8/21 8/20 7/19 9/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +28,09% -3,71% +4,92% +10,46% +6,81% -24,44% +14,01% +20,91% +28,15%
Średnia dla grupy +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 15/21 7/21 12/22 17/23 14/22 18/22 5/24 8/24 9/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

20.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

21,21 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

238,64 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek. Maksymalnie 30% aktywów funduszu mogą stanowić akcje dużych spółek, a do 50% - akcje spółek zagranicznych. Fundusz może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować część aktywów w instrumenty denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

94,27%

Ryzykowne

75,79%

Akcje krajowe

18,48%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,25%

Pozostałe

2,25%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,48%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: