Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Obligacji A

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Obligacji A

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

6 15

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,06 PLN / 0,06%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,30% +3,14% +6,55% +5,90% +10,98%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -5,72%
Średnia dla grupy -4,36%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

95,68 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

222,44 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5% w skali roku

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne o średnim i długim terminie do wykupu. Głównie są to papiery emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale część aktywów może być lokowana w obligacje innych emitentów. Obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa nie mogą stanowić więcej niż 75% aktywów funduszu. Do 40% lokat mogą stanowić inne fundusze o charakterze dłużnym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (06.06.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (06.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,53%

Bezpieczne

46,54%

Papiery skarbowe

33,79%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

19,20%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,46%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: