Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Obligacje Aktywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Generali Obligacje Aktywny

Generali Fundusze SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

20 22

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-1,20 PLN / -0,94%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,03% -0,55% +1,66% -15,74% -17,35% -27,69% -23,07% -17,88% -18,29%
Średnia dla grupy +6,69% +0,55% +3,29% -6,89% -8,32% -15,64% -11,14% -6,82% -5,04%
Pozycja w grupie 7/30 27/30 25/30 29/30 29/30 27/28 24/25 21/22 21/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +20,23% +2,42% +11,70% -1,01% +0,21% +5,44% +0,23% +5,27% +7,34% -14,90%
Średnia dla grupy +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92%
Pozycja w grupie 1/18 2/18 1/18 19/19 9/21 3/23 22/22 6/24 6/28 28/28

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

07.04.2011

Minimalna pierwsza wpłata

193 700,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,93 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

77,01 mln PLN (31.10.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% ponad średnią rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu Min. Finansów (jeśli przetarg nie miał miejsca, wówczas przyjmuje się stawkę 1,5-krotność WIBID 1Y)

Zarządzający

Krzysztof Izdebski (od 06.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, ale także przez rządy państw z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niewielkim stopniu może również inwestować w obligacje korporacyjne emitowane przez podmioty z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (12.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

AFI (01.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,36%

Bezpieczne

42,40%

Papiery skarbowe

33,11%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,85%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,73%

Pozostałe

0,73%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,92%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: