Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Caspar Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Caspar Globalny

Caspar Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

32 49

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

2,19 PLN / 1,21%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,11% +13,85% +8,14% +12,88% +11,34% -6,83% -8,66% +35,95% +57,16%
Średnia dla grupy +0,62% +7,06% +15,18% +6,23% +17,43% +12,58% +8,37% +56,58% +43,67%
Pozycja w grupie 11/58 6/58 50/56 8/58 37/52 44/47 34/40 31/35 5/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +30,34% +48,77% +13,65% -25,49% -0,58%
Średnia dla grupy +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 3/39 4/33 19/39 33/46 48/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Caspar TFI

Data uruchomienia

29.06.2018

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

182,79 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

50,30 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,95%

Opłata zmienna za zarządzanie

15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Rojda (od 12.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% MSCI World Net TR USD Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Caspar Globalny lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Udział instrumentów akcyjnych stanowi co najmniej 66% aktywów funduszu. Lokaty w instrumenty dłużne stanowią od 0% do 34% wartości aktywów funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Umowy, których przedmiotem są instrumenty, pochodne są zawierane w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward zawieranych w celu ochrony przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz zarządzany jest aktywnie i nie odzwierciedla tego b

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (29.12.2023)

KID/KIID (07.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (14.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,46%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

92,46%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,55%

Bezpieczne

4,55%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,57%

Pozostałe

1,57%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,43%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: