Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy – styczeń 2023

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 9 minut


Efekt stycznia na globalnych giełdach. Sprawdziliśmy styczniowe dokonania funduszy dostępnych na KupFundusz.pl.


2022 rok upłynął pod znakiem presji inflacyjnej, rosnących stóp procentowych, rosnących cen surowców oraz bessy na parkietach całego świata. Dlatego też inwestorzy liczyli, że w styczniu na rynkach zacznie się odwilż i żmudny proces odrabiania strat z zeszłego roku, a rynkowi statystycy będą mogli zaszufladkować styczeń 2023 roku jako ten, w którym można było zaobserwować efekt stycznia.

I rzeczywiście styczeń zakończył się dla inwestorów na rynkach akcji bardzo dobrze, a stopy zwrotu w pierwszym miesiącu 2023 roku wyniosły od kilku, nawet do kilkunastu procent. W Polsce stopy zwrotu były zróżnicowane – WIG20 zyskał 6,20%, podczas gdy sWIG80 urósł aż o 10,79%. Na zachodzie Europy indeks DAX urósł o 8,65%, francuski CAC30 9,40%, a włoski FTSE MIB zakończył miesiąc wzrostem na poziomie 12,20%. Najważniejszy parkiet świata również zdominowały byki. Główny indeks S&P500 urósł o 6,18%, podczas gdy technologiczny Nasdaq miesiąc zakończył zyskiem równym 10,68%. 

Ze wzrostami na rynkach akcji korespondowały również wzrosty cen na globalnym rynku obligacji. Wraz z coraz bardziej wyraźnymi oznakami dezinflacji, również ten rynek zaczął coraz bardziej pozytywnie reagować. Sprawdźmy jak w tym otoczeniu poradziły sobie fundusze inwestycyjne pogrupowane według polityki inwestycyjnej. 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

W styczniu wszystkie fundusze zgrupowane w kategorii „fundusze akcji polskich uniwersalne” zyskały na wartości. Średnio było to 6,4%, przy wyniku najlepszego funduszu równym 9,2% oraz wyniku najgorszego funduszu na poziomie  3,7%. Różnica w wynikach poszczególnych funduszy, szczególnie tych najlepszych i najgorszych, wynika przede wszystkim z komponentu aktywów zagranicznych w tych funduszach, a także ekspozycji na segment małych i średnich spółek. Fundusze z większym udziałem akcji małych i średnich spółek wygenerowały lepsze wyniki w styczniu. I tak najlepszy Superfund Akcyjny zyskał 9,2%, drugi Allianz Selektywny urósł o 7,6%, a trzeci Quercus Agresywny zyskał 7,5%. Po drugiej stronie zestawienia wylądowały Skarbiec Top Funduszy Akcji, Allianz Akcji Polskich oraz Franklin Zdywersyfikowany Akcji zyskując odpowiednio: 3,7%, 4,4% oraz 5,3%. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

W styczniu małe i średnie spółki zyskały przeciętnie więcej niż papiery spółek blue chips. Średnio w minionym miesiącu fundusze akcji małych i średnich spółek zyskały 7,4%. Najlepszy fundusz Ipopema Małych i Średnich spółek w tym czasie zarobił 9,3%, a najgorszy Ipopema m-INDEKS „tylko” 5,9%. Zróżnicowanie stóp zwrotu między poszczególnymi funduszami była w grupie małych i średnich spółek niższa niż w przypadku funduszy akcji uniwersalnych. Najlepsze wyniki odnotowały zaś fundusze przeważające w swoich portfelach najmniejsze spółki z warszawskiego parkietu.

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W tej grupie w styczniu wszystkie fundusze zyskały na wartości. Jednak rozpiętość ich wyników jest naprawdę duża. Zależnie od kształtu polityki inwestycyjnej, styczniowe wyniki funduszy mieściły się w szerokim przedziale od 0,9% (PKO Medycyny i Demografii) do 12,8% (Skarbiec Spółek Wzrostowych). Wśród trójki funduszy z najlepszymi wynikami znalazły się jeszcze Generali Akcji: Megatrendy (zarobił 12,0%) oraz Templeton Global Climate Change (+11,3%). Warto wspomnieć, że zarówno Skarbiec Spółek Wzrostowych, jak i Generali Akcji: Megatrendy to liderzy spadków z poprzednich kilkunastu miesięcy. Oba fundusze inwestują głównie w amerykańskie spółki technologiczne, które zachowywały się wyjątkowo słabo w 2022 roku. Jak widać odreagowanie na tym rynku i inwestujących na nim funduszach może być jednak bardzo dynamiczne i przynieść dwucyfrowe stopy zysku. Pamiętajmy jednak, że ich duża zmienność może, tak jak wielu inwestorów przekonało się w poprzednich miesiącach, przynieść nam również bardzo wysokie, krótkoterminowe straty.

Średnio fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych w pierwszym miesiącu 2023 roku zyskały 6,7%. 

Fundusze akcji amerykańskich 

Wszystkie fundusze akcji amerykańskich styczeń zakończyły dodatnią stopą zwrotu. Najlepszy Esaliens Małych Spółek Amerykańskich zyskał 11,6%, drugi Generali Akcji Amerykańskich 9,1%, a trzecie Esaliens Spółek Innowacyjnych 8,1%. Po drugiej stronie tabelki uplasował się najgorszy Esaliens Okazji Rynkowych zyskując tylko 1,6%. 2,0% zyskał NN (L) Spółek Dywidendowych USA, a 3,9% zarobił Schroder ISF US Large Cap. Średnio fundusze akcji amerykańskich zyskały w styczniu 5,9% a liderami były przede wszystkim te fundusze, które chętniej angażują się w spółki technologiczne oraz te mniejsze notowane na amerykańskich parkietach. 
 
Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W Europie Zachodniej w zasadzie na każdym parkiecie odnotowano wzrosty, a najwięcej zyskała giełda w Mediolanie. Mimo relatywnie dużej różnicy w wynikach giełd na Starym Kontynencie, zróżnicowanie wyników w grupie fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych było zdecydowanie niższe. Sugeruje to skupienie się zarządzających na podobnych giełdach. 

W pierwszym miesiącu 2023 roku najlepszy okazał się fundusz Investor Niemcy, który wynikiem na poziomie 10,3% pokonał całą konkurencję i osiągnął lepszy wynik niż niemiecki indeks DAX. Drugi PKO Akcji Rynku Europejskiego zarobił 9,9%, a trzecie Generali Akcji Europejskich 8,7%. Średnio fundusze w tej grupie zyskały 6,9%, a najsłabiej poradził sobie Caspar Akcji Europejskich, zyskując „tylko” 3,9%.
 
Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

W tej silnie zróżnicowanej grupie funduszy, w styczniu najlepszy okazał się PKO Akcji Rynków Wschodzących, który zyskał 8,7%, drugi inPZU Akcje Rynków Wschodzących zarobił 8,0% podobnie, jak Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Najsłabszy w grupie był Investor Akcji Rynków Wchodzących z wynikiem równym 5,7%. Średnio fundusze zyskały 7,3%, a zróżnicowanie wyników w styczniu w całej grupie było relatywnie niskie. 
 
Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Jednak nie tylko akcjami inwestor żyje i Ci, którzy mieli w swoich portfelach fundusze oparte o rynek obligacji również mieli szansę na stosunkowo wysokie zyski. 

Po bardzo dobrym grudniu w tej kategorii funduszy, styczeń okazał się kolejnym zyskownym miesiącem. Dzięki globalnemu spadkowi poziomu stóp procentowych i to zarówno krótkich, jak długoterminowych instrumentów dłużnych, wszystkim funduszom z grupy dłużnych polskich uniwersalne udało się wypracować dodatnią stopę zwrotu. Średnio fundusze w grupie zyskały 1,9%.  Najlepszy VIG/C-QUADRAT Konserwatywny urósł o 2,5%. Na drugim miejscu uplasowały się ex-equo aż trzy fundusze – Investor Oszczędnościowy, NN (L) Obligacji Plus oraz Ipopema Konserwatywny z zyskiem równym 2,3%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Konserwatywny oraz Rockbridge Neo Konserwatywny Plus, które zyskały odpowiednio 1,2%, 1,4% i 1,4%. 
 
Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych należą do najbardziej bezpiecznych funduszy dłużnych dostępnych na polskim rynku. Inwestują praktycznie tylko w krótkoterminowe i o zmiennym oprocentowaniu obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Ich wyniki, teoretycznie również powinny być do siebie zbliżone, ale duża zmienność cen polskich obligacji w ostatnim czasie oraz ich wysokie rentowności pozwalają zarządzającym na spore pole manewru i osiąganie zróżnicowanych wyników. Niemniej różnice te są bardzo małe na tle innych grup funduszy. 

W minionym miesiącu fundusze w tej grupie zarobiły średnio 1,7%. W tym samym czasie najlepszy PZU FIO Ochrony Majątku zyskał 2,8%, drugi PZU Sejf+ zarobił 2,7%, a trzeci Caspar Obligacji 2,6%. Najsłabsze okazały się trzy fundusze, które zyskały „zaledwie” 1%, a były to: Skarbiec Konserwatywny, Generali Konserwatywny oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych
 
Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W grupach funduszy o niskiej zmienności średnie wyniki w okolicach 2% można uznać za bardzo dobre i pokazujące, jak mocno zmienił się poziom stóp procentowych w styczniu. Tymczasem w grupie funduszy o wyższym poziomie ryzyka stopy procentowej, wyniki były zdecydowanie wyższe. Zróżnicowanie ich wyników było również bardzo duże. 

Średnio w styczniu fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe zyskały 4,1%. Najlepszy był Allianz Obligacji Dynamiczny, który zyskał 5,7%, drugi Pekao Dłużny Aktywny z wynikiem 5,5%, a trzeci Generali Obligacje Aktywny, który zarobił 5,3%. Najgorzej poradził sobie Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych z wynikiem równym 2,4% oraz Skarbiec Obligacja i Ipopema Dłużny, które zyskały odpowiednio 2,5% oraz 3%. 
 
Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W minionym miesiącu fundusze z tej grupy zyskały średnio 3,1%. Najlepszy - Franklin Elastycznego Dochodu miesiąc zakończył zyskiem równym 4,7%, a wynik najsłabszego -  Superfund Obligacyjny wyniósł „zaledwie” 1,6%. 
 
Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Grupa funduszy rynku surowców była jedyną w styczniowym zestawieniu, gdzie pojawiły się fundusze, który wygenerowały ujemną stopę zwrotu. Były to tylko 3 produkty i wszystkie z towarzystwa Superfund. Najgorszy Superfund Silver Powiązany stracił 7,7%, tak samo jak Superfund Silver, a Superfund GoldFuture zakończył styczeń 1,2% „pod wodą”. Po drugiej stronie znalazły się fundusze skupione na inwestycjach na rynku złota. 

Najlepszy w grupie inPZU Akcje Rynku Złota zyskał 10,7%, drugi Schroeder Global Gold zarobił 10,2%, a trzeci Allianz Akcji Rynku Złota urósł o 9,8%. Średnio fundusze w całej grupie zyskały 4,4%.

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: