Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Polskich Akcji

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Allianz Polskich Akcji

Allianz Duo FIO

akcji polskich uniwersalne

23 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,05 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,51% +9,78% +17,42% +11,14% +30,15% +46,03% +26,75% +73,90% +54,45%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36% +97,93% +65,08%
Pozycja w grupie 15/42 24/42 36/42 35/42 35/41 37/41 35/40 33/38 23/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +64,60% +27,34% +23,13% +46,07% +14,21% -51,68% +43,91% +26,13% -25,67% +23,21% +16,29% -3,53% -6,71% +11,85% +12,02% -14,01% +4,74% +7,45% +22,91% -23,14% +32,98%
Średnia dla grupy +35,43% +24,26% +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 1/16 4/17 13/19 7/21 8/26 21/33 10/36 6/36 30/43 11/47 12/55 26/58 31/56 13/58 35/61 24/55 11/56 20/49 15/47 42/42 31/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska (d. Aviva)

Data uruchomienia

08.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

686,73 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

755,84 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Łukojć (od 03.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% WIG + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Allianz Polskich Akcji inwestowane są głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Udział lokat w akcje wynosi od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Udział lokat w akcje uzależniony jest od decyzji zarządzającego, wynikającej z oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów dłużnych. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 90% WIG + 10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (05.04.2024)

KID/KIID (05.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

96,62%

Ryzykowne

87,49%

Akcje krajowe

9,13%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,91%

Bezpieczne

2,91%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,06%

Pozostałe

0,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: