Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Europejskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Europejskich

Generali Fundusze SFIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

8 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

1,59 PLN / 0,94%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,37% +2,39% +10,20% +6,67% +6,67% +20,90% +6,99% +31,33%
+43,38%
Średnia dla grupy -0,18% +2,65% +8,95% +7,02% +10,43% +23,33% +11,84% +35,54%
Pozycja w grupie 3/14 7/14 4/14 7/14 11/14 9/14 7/12 7/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,98% -1,08% +1,02% +26,82% +5,41% +19,97% -17,67% +13,73%
Średnia dla grupy +16,39% -12,16% +13,46%
Pozycja w grupie 5/14 11/15 8/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

169,92 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

22,03 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Adam Woźny (od 01.2020)

Michał Milewski (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Generali Akcji Europejskich jest funduszem inwestującym głównie w denominowane w walutach obcych akcje spółek notowanych na giełdach europejskich rynków rozwiniętych. W portfelu funduszu znajdują się przede wszystkim akcje firm o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, które działają w różnorodnych, atrakcyjnych i często bardzo zaawansowanych technologicznie sektorach niespotykanych na innych rynkach. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Fundusz lokuje minimum 60% aktywów w akcjach, warrantach subskrypcyjnych, prawach do akcji, prawach poboru oraz kwitach depozytowych. Pozostałe kategorie lokat, w tym fundusze inwestycyjne oraz instrumenty o charakterze dłużnym nie mogą stanowić więcej niż 40% aktywów funduszu. Generali Akcji Europejskich posiada benchmark o następującej konstrukcji: 90% MSCI Europe Gross Return EUR + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (28.06.2024)

KID/KIID (10.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (09.05.2024)

AFI (28.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

89,78%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

89,78%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,68%

Pozostałe

0,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,54%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: