Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Amerykańskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Amerykańskich

Generali Fundusze SFIO

akcji amerykańskich

5 15

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,57% -15,42% -23,67% -24,20% -17,79% +7,68%
+21,61%
+27,45% +34,23%
Średnia dla grupy -3,90% -15,98% -21,63% -22,29% -18,81% +11,36%
Pozycja w grupie 3/13 10/13 11/13 11/13 9/13 8/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +5,94% +2,47% -6,16% +24,24% +26,65% +17,25%
Średnia dla grupy +16,95%
Pozycja w grupie 8/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

145,87 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

36,39 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Adam Woźny (od 01.2020)

Michał Milewski (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (17.06.2022)

KIID (06.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

AFI (25.08.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

84,51%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

84,51%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

12,86%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

12,86%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,21%

Pozostałe

1,21%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,42%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: