Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Amerykańskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Amerykańskich

Generali Fundusze SFIO

akcji amerykańskich

2 16

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,61 PLN / 0,36%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,87% +8,95% +15,94% +19,33% +10,01% -1,32% +30,92%
+48,20%
+50,26%
Średnia dla grupy +4,91% +4,11% +8,38% +11,47% +4,11% -7,00% +24,50%
Pozycja w grupie 5/15 2/15 2/14 2/14 2/14 7/13 6/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +5,94% +2,47% -6,16% +24,24% +26,65% +17,25% -25,21%
Średnia dla grupy +16,95% -21,11%
Pozycja w grupie 8/11 10/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

171,75 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

53,96 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Woźny (od 01.2020)

Michał Milewski (od 04.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI USA Net TR USD + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu wynosi co najmniej 60%. Pozostałą część środków fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.05.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

AFI (30.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

84,99%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

84,99%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,18%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,18%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,20%

Pozostałe

1,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: