Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Generali Akcji Amerykańskich

Generali Akcji Amerykańskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Amerykańskich

Generali Fundusze SFIO

akcji amerykańskich

3 5

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +8,34% +19,24% +7,19% +8,09%
+15,16%
+23,46% +31,15% +33,95%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +5,94% +2,47% -6,16% +24,24%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

20.08.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,07 PLN (13.07.2020)

Wartość aktywów

17,45 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

30% od wzrostu jednostki powyżej stopy zwrotu WIG

Zarządzający

Adam Woźny (od 01.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna fundusza zakłada nabywanie akcji lub innych instrumentów udziałowych spółek notowanych na giełdzie w USA. Docelowo stanowią one co najmniej 60% aktywów. Jako uzupełnienie portfela zarządzajacy może kupować papiery dłużne lub instrumenty rynku pienieżnego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (26.06.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

AFI (16.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

93,61%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

93,61%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,66%

Pozostałe

0,66%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,72%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: