Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

QUERCUS Agresywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS Agresywny

Fundusz spełnia kryteria ESG

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji polskich uniwersalne

1 29

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,26 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,85% +11,25% +18,18% +5,62% +39,89% +46,10% +58,29% +147,42% +136,28%
Średnia dla grupy +7,97% +9,82% +17,55% +4,46% +34,19% +34,06% +39,40% +71,04% +46,36%
Pozycja w grupie 27/42 8/42 20/42 7/42 5/41 4/41 2/40 1/38 1/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +56,48% +30,91% -20,55% +28,25% +19,98% -8,18% +0,04% +9,08% +8,54% -29,30% +11,31% +30,79% +41,08% -15,94% +41,05%
Średnia dla grupy +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 2/36 4/36 13/43 3/47 9/55 47/58 12/56 31/58 49/61 53/55 5/56 1/49 1/47 18/42 5/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.03.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

347,50 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

645,35 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Sebastian Buczek (od 03.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty o charakterze akcyjnym. Część aktywów inwestuje w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Z uwagi na specjalizację geograficzną fundusz klasyfikuje się jako fundusz rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest indeks WIG. Nie jest jednak zarządzany benchmarkowo i nie dąży do naśladowania jakiegokolwiek indeksu. Fundusz jest produktem, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne. Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze akcyjnym od 50% do 100% wartości aktywów,

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (22.12.2023)

KID/KIID (04.12.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

AFI (15.03.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

89,47%

Ryzykowne

76,22%

Akcje krajowe

13,25%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,26%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,93%

Papiery nieskarbowe

6,33%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,44%

Pozostałe

0,44%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,84%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: