Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuQUERCUS Agresywny

QUERCUS Agresywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

QUERCUS Agresywny

QUERCUS Parasolowy SFIO

akcji polskich uniwersalne

11 12

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Rating AOL

19.09.2018

1 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

1 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,14% +10,91% +4,32% +10,75% -19,40% -24,11% -9,07% -15,13% -11,13%
Średnia dla grupy +1,84% +6,68% +0,91% +6,13% -6,17% -8,15% +10,10% -2,71% +2,64%
Pozycja w grupie 24/59 4/59 6/58 3/59 54/56 49/54 46/51 39/47 41/46

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +56,48% +30,91% -20,55% +28,25% +19,98% -8,18% +0,04% +9,08% +8,54% -29,30%
Średnia dla grupy +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26%
Pozycja w grupie 2/36 4/36 13/43 3/47 9/55 47/58 12/56 31/58 50/62 54/56

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

QUERCUS TFI

Data uruchomienia

28.03.2008

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

1,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

149,64 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

195,72 mln PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

3,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.

Zarządzający

Sebastian Buczek (od 03.2008)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% WIG

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza inwestowanie od 50% do 100% aktywów w instrumenty akcyjne (w tym do 50% w spółki zagraniczne), od 0% do 50% w instrumenty dłużne i do 10% w tytuły uczestnictwa innych funduszy. W praktyce aktywa inwestowane są przede wszystkim w spółki o małej i średniej kapitalizacji, a zarządzanie portfelem ma wysoko selekcyjny charakter. Na wyniki funduszu na tle konkurencji w postaci funduszy akcji polskich uniwersalnych wpływa relatywny rozkład na GPW, pomiędzy spółkami z WIG20 i tymi mniejszymi.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2019)

Prospekt informacyjny (01.03.2019)

KIID (19.02.2019)

Sprawozdanie (31.12.2018)

AFI (05.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2018

94,46%

Ryzykowne

91,31%

Akcje krajowe

3,15%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,62%

Pozostałe

0,62%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,93%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0