Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Małych i Średnich Spółek

Ipopema SFIO

akcji polskich małych i średnich spółek

8 19

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

2,71 PLN / 1,20%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,02% +4,79% +11,08% +11,00% +28,19% +73,28%
+39,78%
+82,52% +69,81%
Średnia dla grupy -2,14% +5,34% +12,63% +12,36% +28,63% +61,66%
Pozycja w grupie 9/22 14/22 15/22 15/22 14/22 6/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +24,98% +9,84% -6,35% -5,25% +10,72% +9,34% -9,76% +2,96% +5,86% +18,72% -13,84% +40,68%
Średnia dla grupy +35,31%
Pozycja w grupie 8/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

228,21 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

73,65 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Karol Godyń (od 02.2022)

Mateusz Pawłowski (od 02.2022)

Monika Zduńska (od 02.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID

Polityka inwestycyjna

Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% portfela w instrumenty udziałowe, w tym co najmniej 50% aktywów będą stanowiły akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Pozostała część aktywów (do 30%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 34%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (31.05.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,36%

Ryzykowne

73,20%

Akcje krajowe

15,16%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,19%

Pozostałe

0,19%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,45%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: