Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Małych i Średnich Spółek

Ipopema SFIO

akcji polskich małych i średnich spółek

3 21

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

1,78 PLN / 0,99%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,55% +2,78% +12,63% +24,63% +38,87%
+5,34%
+47,37% +36,54% +36,54%
Średnia dla grupy -1,51% +4,34% +13,20% +22,87% +32,45%
Pozycja w grupie 15/23 19/23 17/23 10/23 6/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +24,98% +9,84% -6,35% -5,25% +10,72% +9,34% -9,76% +2,96% +5,86% +18,72% -13,84%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

182,14 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

54,66 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Karol Godyń (od 02.2022)

Mateusz Pawłowski (od 02.2022)

Monika Zduńska (od 02.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID

Polityka inwestycyjna

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (30.06.2023)

KID/KIID (28.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (30.06.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

86,15%

Ryzykowne

72,41%

Akcje krajowe

13,74%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,83%

Pozostałe

0,83%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

13,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: