Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny A

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

17 29

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -0,66% -0,64% -2,19% -2,10%
Średnia dla grupy -0,69% -1,29% -3,65% -3,47%
Pozycja w grupie 28/49 21/47 19/46 20/46

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,33 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

161,52 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2%

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 1/7 Bardzo niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Przede wszytkim są to papiery emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale część aktywów może być lokowana w obligacje banków, komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw z zachowaniem konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego. Do 40% lokat mogą stanowić inne fundusze o charakterze dłużnym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (27.05.2022)

KIID (27.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (27.04.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,47%

Bezpieczne

54,59%

Papiery skarbowe

16,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

27,88%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,53%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: