Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Okazji Rynkowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Esaliens Okazji Rynkowych

Fundusz spełnia kryteria ESG

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

akcji amerykańskich

14 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,58 PLN / 0,39%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,61% +5,59% +10,07% +13,84% +16,76% +6,65% -22,57% +20,71% +35,03%
Średnia dla grupy +1,10% +8,12% +11,15% +12,80% +18,48% +30,42% +11,50% +49,24% +61,58%
Pozycja w grupie 12/14 12/14 11/14 8/14 10/14 13/13 11/12 10/10 7/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -2,70% +10,00% -9,75% +37,75% +31,30% +1,45% -26,93% +4,87%
Średnia dla grupy +8,08% +9,65% -10,80% +25,25% +19,25% +16,95% -21,11% +21,69%
Pozycja w grupie 10/10 6/9 5/9 1/11 1/9 11/11 11/13 13/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

09.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

147,83 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

16,93 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,96%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji amerykańskich

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Okazji Rynkowych inwestuje od 70% do 100% portfela w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje z kolei co najmniej 70% aktywów w akcje spółek amerykańskich o średniej i dużej wielkości, które zdaniem zarządzających są niedowartościowane lub mają potencjał wzrostu. Głównie są to spółki tzw. blue chip, o ugruntowanej pozycji i dominujące w swoich branżach. Maksymalnie 20% wartości aktywów funduszu zagranicznego może być inwestowane w papiery wartościowe spółek lub emitentów z państw rozwijających się, wschodzących państw europejskich i wschodzących państw rejonu Azji/Pacyfiku. Pozostałą część lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wymieniony powyżej funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Okazji Rynkowych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

AFI (01.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

86,39%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

86,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

13,50%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

13,50%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: