Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych na KupFundusz.pl - grudzień 2022

|Z Rynku | Szacowany czas czytania artykułu: 11 minut


Zakończył się rok bessy na globalnym rynku akcji więc przyszedł czas na podsumowanie wyników funduszy inwestycyjnych. Sprawdziliśmy zmiany w Rankingu KupFundusz w grudniu 2022.

Końcówka listopada to okres oczekiwania na tzw. grudniowy rajd św. Mikołaja. I choć zarówno w listopadzie, jak i w październiku zwroty na globalnych rynkach akcji były naprawdę solidne, to w skali wcześniej obserwowanej przeceny stanowiły ledwie częściowe odrobienie strat. W sferze makroekonomicznej mogliśmy obserwować dotychczas dobrze znane nam tendencje, z jednym bardzo ważnym wyjątkiem. W ostatnim miesiącu 2022 roku w wielu krajach można było zaobserwować zauważalny spadek dynamiki inflacji. Co więcej, w wielu przypadkach ekonomiści mocno się pomylili co do skali tego spadku co dodatkowo może pozytywnie nastrajać na przyszłość. Czy więc faza dezinflacyjna może być również dynamiczna jak faza inflacyjna, obserwowana przez ostatnie kilkanaście miesięcy? Czas pokaże chociaż dynamika spadku cen metali przemysłowych, ropy, gazu czy energii elektrycznej sugeruje, że tak. Ale czym właściwie jest ten rajd św. Mikołaja? 

To jedno z rynkowych porzekadeł, według których ostatni miesiąc roku kończy się rajdem giełdowych byków, ze względu na globalne przebudowy portfeli. Niestety św. Mikołaj dla inwestorów na rynkach akcji zbyt łaskawy nie był, bowiem większość z nich zakończyła miesiąc „na minusie”, choć wyjątkiem był polski parkiet, gdzie WIG20 zyskał 3,21%, mWIG40 urósł o 1,11%, a cały parkiet mierzony indeksem WIG zakończył miesiąc wyżej o 2,51%. I to był rynkowy wyjątek. W tym samym czasie giełda we Frankfurcie straciła 3,29%, CAC40 3,93%, S&P500 5,90%, a technologiczny Nasdaq przecenił się aż o 8,73%. Jednak nie wszędzie było tak czerwono. 

Mocny spadek dynamiki inflacji na świecie zauważalnie wpłynął na globalny rynek stopy procentowej. W zasadzie większość papierów dłużnych w grudniu zyskała na wartości, zarówno na krótki, jak i na długim końcu krzywej, dyskontując perspektywę wyraźnego spadku dynamiki inflacji w następnych miesiącach i być może zakończenia globalnego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. A jak na tle rynkowych wydarzeń zachowały się fundusze inwestycyjne? Poniżej przedstawiamy wyniki funduszy z podziałem na grupy o zbliżonej polityce inwestycyjnej, posortowane według wyniku osiągniętego w grudniu.

Fundusze akcji polskich uniwersalne

W ostatnim  miesiącu 2022 roku niemal wszystkie fundusze skategoryzowane w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych  zyskały na wartości. Wyjątkiem w tym zestawieniu był Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu oraz Superfund Akcyjny, co związane jest z komponentem akcji zagranicznych w portfelach obu funduszy. Co również ciekawe, w grudniu była relatywnie niewielka różnica pomiędzy wynikami funduszy w całej grupie i były one w dużej mierze zbliżone do wyniku indeksu warszawskiego WIG-u. Najlepsze okazały się Skarbiec Akcja z zyskiem 3,8%, Quercus Agresywny, który zyskał 3,0%, a Noble Fund Akcji Polskich grudzień zakończył zyskiem na poziomie 2,7% (taki sam wynik osiągnął NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania). Najciekawsze w tym zestawieniu jest wysoka pozycja Quercusa Agresywnego, którego strategia w znacznym stopniu skupiona jest w obrębie segmentu małych i średnich spółek. Można więc wywnioskować, że zarządzający funduszem wykazali się w tym czasie bardzo dobrą selekcją. Grudzień można podsumować średnim wynikiem funduszy akcji polskich uniwersalnych na poziomie 1,5%. Mimo to, tylko 6 funduszy w grupie osiągnęło lepszy wynik niż warszawski WIG. 

 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

W grupie funduszy skupionych na segmencie małych i średnich spółek wyniki były zauważalnie gorsze niż w przypadku funduszy akcji polskich uniwersalnych, co było odzwierciedleniem wyników poszczególnych subindeksów. Średnio fundusze małych i średnich spółek w minionym miesiącu zyskały 0,1%, jednak aż 5 produktów z grupy odnotowało ujemną stopę zwrotu, a najgorszym okazał się Esaliens Małych i Średnich Spółek

Na drugiej stronie zestawienia znalazły się PZU Akcji Małych i Średnich Spółek z najlepszym wynikiem w grupie równym 1,2%, Pekao Dynamicznych Spółek, który urósł o 0,9% oraz produkt Ipopema TFI.  

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Analizując wyniki funduszy z tej grupy, pamiętajmy, że poza dużymi różnicami w polityce inwestycyjnej (szczególnie w kwestii wyboru rynków na których inwestuje fundusz) istotna jest również jeszcze jedna cecha. Ta określająca czy fundusz zabezpiecza czy nie ryzyko walutowe. Wśród tych funduszy przeważają te zabezpieczające tzw. ryzyko walutowe, czyli eliminujące z wyników zmianę kursu PLN względem USD lub EUR. 

Uwzględniając wyniki globalnych indeksów i fakt relatywnej słabości parkietów amerykańskich, niejako naturalnym jest, że fundusze skupione na rynku amerykańskim odnotowały słabsze wyniki. Najgorszy w zestawieniu okazał się Caspar Globalny, który stracił 11,1% jednak tu, również niezabezpieczenie polskiej waluty wpłynęło na gorszy wynik funduszu. Drugim najgorszym funduszem w zestawieniu okazał się Ipopema Globalnych Megatrendów, który z kolei stosuje aktywną, czyli zależną od decyzji zarządzającego politykę zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Najlepszymi funduszami okazały się być produkty skupione na segmencie spółek funkcjonujących w obrębie szeroko rozumianej ekologii. Najlepszy w tym zestawieniu i jedyny, który osiągnął dodatnią stopę zwrotu był Generali Akcji Ekologicznych, zyskując symboliczne 0,2%. Zaraz za nim uplasowały się 2 fundusze zagranicznego towarzystwa Schroders – Global Sustainable Growth stracił w grudniu 0,3%, a Global Sustainable Food and Water 0,3%. 

Warto dodać, że choć w grudniu fundusz NN Globalnych Spółek Dywidendowych stracił na wartości, to w całym 2022 roku produkt ten zyskał 4,2%, będąc jedynym produktem w grupie, który wygenerował w zeszłym roku dodatnią stopę zwrotu. 

Fundusze akcji amerykańskich 

Grudniowe spadki na rynku amerykańskim zostały odzwierciedlone w wynikach funduszy akcji amerykańskich, choć średnia ujemna stopa zwrotu w grudniu była wyższa niż stopa zwrotu z indeksu S&P500 i wyniosła -4,9%. 

Najgorszym funduszem tego zestawienia okazał się Esaliens Spółek Innowacyjnych, tracąc w grudniu 8,8%. Z drugiej strony najmniejszą stratę osiągnął w zeszłym miesiącu Schroder US Large Cap, który dodatkowo ma zabezpieczone ryzyko walutowe inwestycji. Wartość jego tytułu uczestnictwa przeceniła się o 2,3%, podczas gdy drugi w kolejności NN Spółek Dywidendowych USA stracił 2,6%. Warto zaznaczyć, że fundusz NN w skali całego 2022 roku stracił tylko 0,7%, co przy średniej stracie wszystkich funduszy w grupie na poziomie -20,3% jest wynikiem wręcz rewelacyjnym. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

W grudniu przecena również dotknęła rynki europejskie co nie pozostało bez znaczenia na wycenach funduszy inwestujących w Europie. Średnio fundusze akcji europejskich straciły 2,8% i wszystkie fundusze z zestawienia zakończyły ostatni miesiąc „pod kreską”. Najgorszy w zestawieniu Caspar Akcji Europejskich stracił w grudniu 4,7%, jednak tutaj również umocnienie złotego spowodowało wyższą stratę, niż w przypadku innych funduszy z zestawiania. 

Najlepiej w spadkowym środowisku poradziły sobie fundusz Noble Fund Akcji Europejskich, UNIQA Akcji Europejskich ESG oraz Schroder EURO Equity. Straciły one odpowiednio 1,8% oraz 2,0% - taką samą stratę odnotował także czwarty w zestawieniu Templeton European Dividend Fund.  

Fundusze akcji globalnych rynków wschodzących

Rynki wschodzące to bardzo szeroka grupa. Wyniki funduszy w całej grupie są bardzo różne zależą od tego, który rynek przeważa w portfelu funduszu. Znaczenie ma też to, czy fundusze  zabezpieczają ryzyko walutowe, czy nie.  

W tej grupie funduszy w grudniu inwestorzy stracili średnio 2,3%, a najgorszym funduszem w zestawieniu okazał się Esaliens Akcji Rynków Wschodzących, którego wartość jednostki uczestnictwa spadła o 5,8%. Z drugiej strony w zestawieniu znalazł się fundusz – Pekao Akcji Rynków Wschodzących – któremu udało się, jako jedynemu w zestawieniu, wygenerować dodatnią stopę zwrotu na poziomie 0,3%. Wartym odnotowania jest fakt, że niestety żaden fundusz z zestawienia nie zakończył 2022 roku zyskiem. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Jednak nie tylko akcjami inwestor żyje i ci, którzy mieli w swoich portfelach również produkty oparte o rynek obligacji, mieli szansę na zminimalizowanie strat wygenerowanych przez produkty akcyjne. Tym bardziej, że dzięki zmianom na rynku długu w minionym miesiącu, niektóre fundusze mogą się pochwalić bardzo dobrymi stopami zwrotu. Warto również zwrócić uwagę, że fundusze w tej grupie mają także bardzo zróżnicowane strategie; ale mimo tego wszystkim udało się wypracować w grudniu zyski, których średni poziom wyniósł 2%. 

Najlepszymi dwoma funduszami grudniowego zestawienia okazały się Pekao Konserwatywny Plus, który zyskał 3,4% oraz Pekao Konserwatywny ze stopą zwrotu na poziomie 3,1%. Jednocześnie grudniowy świetny wynik to konsekwencja realizowanej strategii, która również w całym roku okazała się najbardziej skuteczna – oba produkty okazały się najlepsze w 12 miesięcznym zestawieniu. 

Z kolei najgorszymi funduszami w grudniu w tej kategorii produktów okazały się te zarządzane przez Rockbridge TFI, Generali oraz UNIQA. Pierwszy z nim w grudniu zyskał tylko 1,2%, drugi i trzeci 1,4%, co było wynikiem zauważalnie niższym od najlepszych funduszy z zestawienia. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

Ta grupa funduszy inwestuje praktycznie tylko w krótkoterminowe i o zmiennym oprocentowaniu obligacje emitowane przez Skarb Państwa przez co należą do najbardziej bezpiecznych produktów dłużnych dostępnych na polskim rynku.

W ostatnim miesiącu grudnia fundusze te, korzystając na globalnej koniunkturze na rynku długu wypracowały całkiem satysfakcjonujące stopy zwrotu. Najlepsze – Investor Dochodowy oraz Skarbiec Konserwatywny – zyskały w grudniu odpowiednio 2,8% oraz 2,6% przy średnim wyniku w grupie równym 1,7%. Najsłabiej poradził sobie PZU Ochrony Majątku, który zyskał „tylko” 1,1%, Allianz Niskiego Ryzyka ze stopą zwrotu równą 1,2% oraz NN (L) Konserwatywny Plus z takim samym wynikiem jak produkt Allianza. Warto zauważyć, że najlepszym produktem w tej grupie w 2022 roku okazał się inPZU Inwestycji Ostrożnych, który zarobił w tak trudnym roku 5,1%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Porównując wyniki funduszy obligacji skarbowych o niskim i o wysokim ryzyku, nie sposób nie odnieść wrażenia, że zarządzający funduszami o niskiej zmienności poradzili sobie trochę lepiej. Aczkolwiek należy pamiętać, że akurat rentowność długoterminowych obligacji w tym okresie delikatnie wzrosła, a więc ceny obligacji spadły.

I tak średnio produkty obarczone wyższym ryzykiem stopy procentowej mimo wszystko zakończyły miesiąc  zyskiem na poziomie 0,8%, a najlepszy w tym zestawieniu Skarbiec Obligacja zarobił 1,7%. W minionym miesiącu w tej grupie funduszy tylko jeden z nich odnotował ujemną stopę zwrotu i był to Allianz Obligacji Dynamiczny, którego wartość jednostki uczestnictwa spadła o 0,7%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W grupie polskich funduszy dłużnych uniwersalnych inwestujących w obligacje o wysokim ryzyku stopy procentowej wyniki były bardziej okazałe niż w przypadku obligacji skarbowych. Średnio fundusze te zyskały 1,1%, jeden fundusz nie zmienił swojej wartości, a pozostałe zyskały. Najlepszy w zestawieniu okazał się Superfund Obligacyjny z wynikiem równym 2,1%, za którym uplasował się Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, zyskując 2%. Oba fundusze w całym zestawieniu w grudniu wyraźnie odstawały od pozostałej konkurencji. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Najlepszą inwestycją w grudniu okazało się srebro i najlepsze wyniki wypracowały fundusze oparte o cenę srebra. Średnia stopa zwrotu wszystkich funduszy rynku surowców - metale szlachetne wyniosła 4,3%, a najlepszy wynik QUERCUS Silver wyniósł aż 11%, zdecydowanie bijąc konkurencję. Drugie i trzecie miejsce zajęły fundusze Superfund Silver Powiązany oraz Superfund Silver zyskując odpowiednio 9,2% oraz 9,1%. Na samym dole zestawienia wylądował fundusz UNIQA Akcji Rynku Złota, który jako jedyny na koniec miesiąca zanotował ujemną stopę zwrotu. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: