Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Akcji Ekologicznych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Generali Akcji Ekologicznych

Fundusz spełnia kryteria ESG

Generali Fundusze SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

44 49

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,04 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -0,19% -6,80% -3,52% -2,83% +0,11% -12,12%
Średnia dla grupy +1,49% -0,80% +6,85% +11,34% +11,76% -7,91%
Pozycja w grupie 46/55 53/54 52/52 49/50 43/49 30/45

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -11,42%
Średnia dla grupy -20,27%
Pozycja w grupie 10/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

28.05.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

89,56 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

30,39 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Michał Milewski (od 02.2023)

Adam Woźny (od 02.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Generali Akcji Ekologicznych minimum 70% aktywów inwestuje w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w notowane spółki europejskie, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. Ponadto fundusz Generali Akcji Ekologicznych może inwestować do 30% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego lokuje do 30% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (01.09.2023)

KID/KIID (01.06.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

AFI (30.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,32%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,32%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,86%

Pozostałe

1,86%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: