Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Noble Fund Akcji Polskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Noble Fund Akcji Polskich

Noble Funds FIO

akcji polskich uniwersalne

7 30

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Rating AOL

31.12.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

-1,71 PLN / -1,17%

Zmiana 1D
30.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,75% +20,96% +6,72% +5,75% -3,48% +10,99% +20,83% +21,66% -5,99%
Średnia dla grupy +5,27% +18,90% +9,27% +5,27% -8,24% +4,93% +12,41% +9,40% -6,67%
Pozycja w grupie 14/41 14/41 33/41 14/41 7/41 10/40 12/38 10/35 21/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +33,10% -49,00% +47,00% +21,79% -21,04% +25,54% +8,27% -9,62% -2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% +7,77% +20,90% -12,53%
Średnia dla grupy +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie 1/26 15/33 7/36 10/36 15/43 6/47 32/55 48/58 16/56 46/58 8/61 49/55 8/56 19/49 22/47 6/42

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

144,14 PLN (30.01.2023)

Wartość aktywów

32,12 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Min. 70% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (15.12.2022)

KID/KIID (30.12.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

93,12%

Ryzykowne

79,34%

Akcje krajowe

13,78%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,69%

Pozostałe

2,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,19%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: