Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Noble Fund Akcji Europejskich

Noble Fund Akcji Europejskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Noble Fund Akcji Europejskich

Noble Funds FIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

5 12

Ranking KupFundusz

31.08.2021

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2021

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,87% +5,22% +8,54% +10,87% +34,24%
Średnia dla grupy +0,02% +4,37% +9,82% +14,73% +28,81%
Pozycja w grupie 4/14 4/14 7/14 12/14 3/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

07.04.2020

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

170,98 PLN (23.09.2021)

Wartość aktywów

22,44 mln PLN (31.08.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą 10%

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Ryszard Miodoński (od 09.2016)

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Państwach Członkowskich lub w państwach europejskich należących do OECD.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2021)

Prospekt informacyjny (02.08.2021)

KIID (09.07.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (20.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

77,20%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

73,60%

Akcje zagraniczne

3,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

1,44%

Bezpieczne

1,44%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,89%

Pozostałe

0,89%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

20,47%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: