Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Noble Fund Akcji Europejskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Noble Fund Akcji Europejskich

Noble Funds FIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

3 15

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

-0,08 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
30.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +5,98% +11,13% +8,12% +5,98% +3,07% +8,28%
Średnia dla grupy +6,64% +10,88% +5,88% +6,64% -0,21% +9,26%
Pozycja w grupie 9/15 7/15 6/15 9/15 6/15 8/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022
Stopy zwrotu +11,61% -7,40%
Średnia dla grupy +16,39% -12,16%
Pozycja w grupie 11/14 4/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

07.04.2020

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

168,91 PLN (30.01.2023)

Wartość aktywów

16,15 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą 10%

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Państwach Członkowskich lub w państwach europejskich należących do OECD. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (15.12.2022)

KID/KIID (30.12.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

77,86%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

77,86%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

17,67%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

17,67%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,70%

Pozostałe

0,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,77%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: