Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Jak wybierać fundusze surowcowe?

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 8 minut

Fundusze surowcowe to produkty dla inwestorów chcących zarabiać na wzroście cen surowców. Jest to dobry produkt dla chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny o ekspozycję na rynki surowcowe. Przybliżamy, czym różnią się między sobą fundusze rynku surowców i dlaczego osiągają różne wyniki. 

W tym artykule:

  • Czym są fundusze surowcowe?

  • Jaka jest podstawowa różnica między funduszami surowcowymi?

  • W co inwestują fundusze inwestycyjne rynku surowców dostępne na platformie KupFundusz.pl?

  • Budowa portfela w oparciu o fundusze surowcowe.

  • Wyniki funduszy surowcowych.

Czym są fundusze surowcowe

Fundusze surowcowe to produkty dla inwestorów chcących zarabiać na wzroście cen surowców. Inwestowanie na rynku surowcowym poprzez fundusze wymaga wiedzy, w jakie konkretnie aktywa dany fundusz inwestuje. Może bowiem inwestować w kontrakty terminowe (futures) na sam surowiec, a może też kupować akcje spółek powiązanych z tym surowcem.

Na polskim rynku mamy nieco ponad 20 funduszy surowcowych, z czego ponad połowa inwestuje w instrumenty finansowe powiązane ze złotem. Poza tym mamy do wyboru fundusze inwestujące w instrumenty powiązane z ceną srebra, metalami przemysłowymi, surowcami energetycznymi (ropa, gaz) czy surowcami rolnymi.

Jaka jest podstawowa różnica między funduszami surowcowymi?

Jest wielka różnica pomiędzy funduszami inwestującymi w instrumenty powiązane z ceną danego surowca (przede wszystkim za pomocą futures) a funduszami, które inwestują w akcje spółek, które wydobywają, produkują, przetwarzają i handlują danym surowcem. Wyniki tych pierwszych co do zasady powinny być zbliżone do zmian cen surowców, w które inwestują. W przypadku funduszy inwestujących w akcje spółek należy liczyć się z większą zmiennością ich wyników, gdyż znacznie większa liczba czynników wywiera na nie wpływ. Jako przykład można podać spółki wydobywające surowce. Na ich wyniki wpływ ma nie tylko cena danego surowca, ale również ceny energii potrzebnej do wydobycia i jego rafinacji (produkcji). Niebagatelny wpływ mają również regulacje podatkowe i administracyjne (koncesje). Tych czynników jest znacznie więcej i są różne w zależności od sektora. Dlatego warto wiedzieć, czy fundusz inwestuje w surowce, czy spółki wydobywające i przetwarzające go.

Na przykładzie funduszy złota widać, jak fundusze mogą się między sobą różnić wynikami, w zależności od tego, w co i jak inwestują.

Przegląd funduszy złota

W przypadku Quercusa Gold różnica między wynikiem funduszu a ceną złota jest nieduża. Inwestuje w kontrakty futures na cenę złota i instrumenty dłużne, które pozytywnie wpływają na jego wyniki. Jest do tego zabezpieczony walutowo, czyli zmiana kursu USD do PLN nie wpływa istotnie na wyniki funduszu. Ale: próg wejścia to 200 tys. złotych, co zamyka dostęp wielu inwestorom.

Investor Gold Otwarty również stara się odzwierciedlać cenę złota, ale nie poprzez kontrakty, lecz ETF-y. Próg wejścia to 50 złotych, ryzyko walutowe także jest zabezpieczone.

Generali Złota ma generalnie odzwierciedlać cenę złota, ale może też inwestować w akcje spółek, m.in. wydobywających złoto, co powoduje odchylenia na plus i minus od zmian cen złota. Ten element polityki inwestycyjnej miał istotny wpływ na pogorszenie wyniku funduszu w ostatnich miesiącach.

Ipopema Złota i Metali Szlachetnych – wyniki rozjeżdżają się ze złotem wyraźniej niż w przypadku innych funduszy, bo może inwestować także w inne metale szlachetne oraz akcje górników złota. Ryzyko walutowe jest zabezpieczone, a próg wejścia wynosi 20 tys. zł.

Superfund Goldfuture. Ciekawa jest polityka tego funduszu, kupuje futuresy na cenę złota, ale pozostałą część środków inwestuje za pośrednictwem kontraktów futures w rozmaite instrumenty finansowe. Strategia ta zwana jest „managed futures” i o konkretnych decyzjach inwestycyjnych decydują algorytmy. Jednak to cena złota ma zasadniczy wpływ na fundusz. Pierwsza wpłata to równowartość 40 tys. euro. Fundusz ma również zabezpieczone ryzyko walutowe.

Superfund GoldFund. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty odzwierciedlające ceny złota, ale również w akcje spółek związanych z wydobyciem i przetwarzaniem złota. Pierwsza wpłata to 40 tys. Euro, ryzyko walutowe zabezpieczone.

Przegląd funduszy złota inwestujących w górników 

Kolejne fundusze inwestują w górników złota, więc ich wyniki mogą się dość mocno różnić od ceny złota – rosną i spadają mocniej niż sam kruszec.

Allianz Akcji Rynku Złota inwestuje w fundusze, które inwestują w akcji spółek związanych ze złotem. Próg wejścia to 200 złotych. Ryzyko walutowe jest zabezpieczone.

PKO Akcji Rynku Złota – zarządzający funduszem selekcjonują i inwestują bezpośrednio w akcje spółek, których działalność jest powiązana ze złotem. Przede wszystkim są to podmioty wydobywające złoto. Próg wejścia to 100 zł, a ryzyko walutowe jest zabezpieczone. 

Uniqa Akcji Rynku Złota. To jedyny fundusz akcji spółek związanych ze złotem i innymi metalami szlachetnymi, który deklaruje, że zabezpiecza ryzyka kursowego (do walut, w których denominowane są akcje spółek). Próg wejścia to 100 złotych.

Esaliens Gold inwestuje 100% aktywów portfela w Franklin Gold and Precious Metals Fund, który w swoim portfelu posiada przede wszystkim akcje spółek wydobywających złoto. Pierwsza wpłata 100 zł. Ryzyko walutowe jest zabezpieczone.

Schroder ISF Global Gold A Hedged (PLN) – fundusz inwestycyjny zarejestrowany w Luksemburgu i notyfikowany w Polsce inwestujący w akcje spółek wydobywających złoto. Próg wejścia to 1 tys. USD. Ryzyko walutowe (jak wskazuje nazwa) jest zabezpieczone.

Fundusze inwestujące w instrumenty powiązane ze srebrem

Quercus Silver – inwestuje w kontrakty terminowe na cenę srebra, resztę środków w instrumenty dłużne. Próg wejścia to 200 tys. zł, ryzyko walutowe jest zabezpieczone. 

Superfund Silver i niemal identyczny Superfund Silver Powiązany. Oba inwestują przede wszystkim w instrumenty powiązane z ceną srebra (futures). Pozostałą część portfela, zgodnie ze strategią „managed futures” i przy wykorzystaniu algorytmów inwestują w niezależne od srebra instrumenty, żeby zwiększyć stopę zwrotu. Różni je próg wejścia (40 tys. euro i 100 złotych zł). Ryzyko walutowe w obu funduszach jest zabezpieczone.

Fundusze multisurowcowe 

Na platformie KupFundusz.pl dostępne są również fundusze multisurowcowe, czyli takie, które inwestują w szerszą gamę surowców. 

Goldman Sachs (L) Indeks Surowców (energia, zboża, metale szlachetne i przemysłowe, surowce miękkie i żywy inwentarz). Pozwala zarabiać na cenach różnych surowców. Inwestuje w instrumenty odzwierciedlające zmiany cen surowców, a nie akcje firm z danego sektora. Odwzorowuje indeks Bloomberg Commodity (TR). Nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym.

PKO Surowców Globalny: (głównie surowce energetyczne, metale przemysłowe, metale szlachetne). Inwestuje w akcje spółek, a nie instrumenty odzwierciedlające ceny surowców. Próg wejścia 100 zł, zabezpieczony walutowo.

Skarbiec Rynków Surowcowych – daje ekspozycję na wszystkie grupy surowców. Około jedna trzecia portfela to surowce energetyczne, głównie ropa naftowa, niemal 25% to metale przemysłowe. Inwestuje w ETF-y odzwierciedlające zmiany cen surowców (indeksów surowcowych), a pozostała część portfela może zostać ulokowana np. w obligacje skarbowe, a także instrumenty rynku pieniężnego. Próg wejścia 500 złotych, zabezpieczone ryzyko walutowe. 

Pekao Surowców i Energii – fundusz inwestuje w globalne fundusze zarówno akcji, jak i instrumentów pochodnych odzwierciedlających zmiany cen surowców. Duża część portfela inwestowana jest na rynku instrumentów powiązanych z ropą naftową. Próg wejścia 1.000 złotych i zabezpieczone ryzyko walutowe.

Allianz Global Metals and Mining – zachowanie uzależnione od metali przemysłowych i szlachetnych, w które inwestują większość środków. Udział surowców energetycznych (ropa, gaz), niewielki. Pośrednio inwestuje w akcje spółek zajmujących się wydobycie, przetwórstwem i handlem metalami. Bariera wejścia to 500 zł, ryzyko walutowe zabezpieczone.

Franklin Natural Resources Fund N (Acc) (PLN) (hedged) – fundusz zarejestrowany w Luksemburgu charakteryzujący się dużą koncentracją na sektorze surowców energetycznych. Inwestuje w akcje spółek wydobywających, przetwarzających i handlujących surowcami energetycznymi, jak również podmiotów je obsługujących. Pierwsza wpłata 3 tys. złotych, ryzyko walutowe zabezpieczone.

Budowa portfela w oparciu o fundusze surowcowe

Fundusze surowcowe mogą się między sobą bardzo różnić. Zarówno tym, w co inwestują, jak i wynikami, które mogą generować. Powinniśmy wybierać je świadomie, wiedząc, w jakie surowce lub spółki one inwestują. Jeśli nie mamy narzędzi pomocnych w tym wyborze, to inwestujmy w te, które są szeroko zdywersyfikowane lub budujmy portfel z kilku różnych funduszy. 

Pamiętajmy też, że surowce to mocno cykliczne inwestycje. W pewnych okresach mocno rosną, a w innych mocno spadają. Dlatego należy traktować je raczej jako domieszkę do portfela niż główny filar naszego portfela inwestycyjnego.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto zapoznać się z takimi dokumentami jak: prospekt informacyjny funduszu, który zawiera szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników oraz KID (kluczowe informacje inwestorów).

Wyniki funduszy surowcowych

Stopa zwrotu funduszy surowcowych

Dowiedz się więcej Kup Fundusz LIVE to miejsce w sieci, gdzie znajdziesz 100% treści o funduszach inwestycyjnych.
Zasubskrybuj już dziś i włącz powiadomienie, 🔔🔔🔔 żeby nie przegapić kolejnych odcinków.

 


Aby inwestować w fundusze, załóż bezpłatne konto.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: