Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Surowców Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

PKO Surowców Globalny

PKO Parasolowy FIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

2,55 PLN / 1,23%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -7,45% -7,91% -9,27% -7,09% -9,31% -2,62% +45,29% +79,87% +66,78%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -12,48% +4,80% -14,44% -14,00% -15,56% +76,07% +6,40% -9,47% +27,15% +25,25% +10,95% +12,09%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

08.04.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

209,71 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

643,70 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje, fundusze oraz inne instrumenty udziałowe notowane w Polsce, państwach należących do Unii Europejskiej lub państwach należących do OECD. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje oraz instrumenty udziałowe powiązane ze spółkami, których głównym z przedmiotów działalności jest: poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami, w tym w szczególności surowcami energetycznymi, metalami, chemikaliami, tworzywami sztucznymi, materiałami budowlanymi, surowcami rolnymi, drewnem lub innymi materiałami nieprzetworzonymi. Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto funduszu będą stanowić łącznie: akcje, inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (26.05.2023)

KID/KIID (28.04.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (30.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

84,79%

Ryzykowne

2,47%

Akcje krajowe

82,32%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

12,99%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

12,99%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,90%

Pozostałe

0,90%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: