Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuSuperfund GoldFund

Superfund GoldFund

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Superfund GoldFund

Superfund SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

6 6

Ranking KupFundusz

31.05.2020

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2020

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -2,93% +0,58% +6,87% +5,71% +10,25%
Średnia dla grupy -1,71% +5,46% +15,40% +10,49% +30,81%
Pozycja w grupie 7/8 6/7 6/6 6/6 6/6

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

SUPERFUND TFI

Data uruchomienia

22.03.2019

Minimalna pierwsza wpłata

179 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

516,29 PLN (04.06.2020)

Wartość aktywów

1,65 mln PLN (31.05.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Departament Zarządzania i Analiz (od 03.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu są lokowane do 100% w kontrakty terminowe na złoto lub jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, które inwestują na rynkach bezpośrednio powiązanych ze złotem. W szczególności fundusz inwestuje w spółki, których działalność jest powiązana bezpośrednio z wydobyciem metali szlachetnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2020)

Prospekt informacyjny (29.05.2020)

KIID (17.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

AFI (29.04.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

28,57%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

28,57%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

71,43%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0