Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Gold Otwarty

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Investor Gold Otwarty

Investor Parasol SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

2 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

06.06.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-1,72 PLN / -0,81%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,59% +2,37% +17,44% +14,02% +16,98% +32,61% +23,94% +14,31% +41,77%
Średnia dla grupy +2,52% +5,29% +27,33% +17,30% +15,85% +26,04% +4,56% -6,06% +24,99%
Pozycja w grupie 10/15 11/15 13/15 10/15 4/15 7/14 3/11 2/7 2/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +14,94% +32,23% +6,23% -1,52% -34,62% +3,40% -6,44% +13,11% +0,79% -6,45% +13,98% +17,01% -7,28% +0,44% +9,72%
Średnia dla grupy -7,50% +27,91% -0,27% -7,25% -29,51% -0,15% -14,11% +14,90% +10,41% -11,57% +25,43% +20,96% -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 2/3 2/3 1/3 2/3 3/4 1/5 1/4 2/5 7/7 2/5 4/5 3/6 6/12 4/14 3/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

210,52 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

432,38 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Investor Gold Otwarty inwestuje do 100% wartości aktywów w fundusze zagraniczne DWS Invest Gold and Precious Metals Equities oraz DWS Gold Plus. Minimum 70% aktywów DWS Invest Gold and Precious Metals Equities lokowana jest w akcjach spółek, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Od 20% do 50% aktywów DWS Gold Plus stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych lub lokaty w certyfikatach na metale szlachetne, a pozostała część jest inwestowana w opcje i kontrakty terminowe na metale szlachetne. Investor Gold Otwarty dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z inwestowaniem w instrumenty w walutach obcych. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (01.07.2024)

KID/KIID (28.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (22.05.2024)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

93,50%

Pozostałe

2,60%

Pozostałe

90,90%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: