Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Surowców i Energii

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Pekao Surowców i Energii

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,01 PLN / -0,13%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,58% -2,48% +4,47% -5,20% -6,27% +14,20% +43,57% +38,78% +37,00%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +32,51% +18,31% -10,42% 0,00% -12,69% -9,42% -19,17% +14,71% -4,97% -11,97% +7,85% -3,91% +25,32% +16,37%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

15.07.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

7,48 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

84,95 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Surowców i Energii lokowane są przede wszystkim (minimum 70% aktywów netto funduszu) w zagraniczne fundusze inwestycyjne, które dają ekspozycję na globalne rynki surowcowe oraz akcje spółek, które prowadzą działalność w zakresie wydobycia, przetwórstwa lub dystrybucji surowców lub działające w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Jedynie w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu część aktywów może być inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty bankowe. Zarządzający funduszem może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestni

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (01.12.2023)

KID/KIID (21.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (22.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,88%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,88%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

94,61%

Pozostałe

3,22%

Pozostałe

91,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: