Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Skarbiec Rynków Surowcowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Skarbiec Rynków Surowcowych

Skarbiec FIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,08%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,90% -3,72% +5,58% +2,35% -3,17% -7,41% +13,57% +52,84% +19,72%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +48,74% +13,43% -16,92% -3,47% -9,71% -19,58% -28,48% +8,46% -2,33% -14,87% -4,38% -14,50% +27,94% +16,13% -9,41%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

07.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

52,21 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

96,95 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Adam Czorniej (od 10.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% Bloomberg Commodity Index

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Rynków Surowcowych inwestuje co najmniej 66% aktywów w polskie i zagraniczne fundusze surowcowe, a także w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, emitowane przez spółki publiczne, których przedmiotem lub jednym z podstawowych przedmiotów działalności jest prowadzenie działalności związanej z wydobyciem lub przetwórstwem surowcowym. Nie więcej niż 34% wartości aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe, a także depozyty bankowe. Skarbiec Rynków Surowcowych może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest 100% Reuters/Jefferies CRB Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (08.09.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (29.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

22,16%

Ryzykowne

3,36%

Akcje krajowe

12,27%

Akcje zagraniczne

6,53%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

2,19%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

2,19%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

73,69%

Pozostałe

14,30%

Pozostałe

59,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,97%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: