Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Skarbiec Rynków Surowcowych

Skarbiec Rynków Surowcowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Skarbiec Rynków Surowcowych

Skarbiec FIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,47% +14,76% -14,37% -20,53% -16,28% -32,39% -32,28% -34,15% -40,63%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +48,74% +13,43% -16,92% -3,47% -9,71% -19,58% -28,48% +8,46% -2,33% -14,87% -4,38%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Skarbiec TFI

Data uruchomienia

07.01.2008

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

35,23 PLN (05.08.2020)

Wartość aktywów

32,31 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

25% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych

Zarządzający

Edgar Mikołajek (od 09.2018)

Kamil Sobolewski (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszone o koszty zarządzania

Polityka inwestycyjna

Fundusz umożliwia uczestnikom pośrednie inwestycje na rynkach surowcowych. Ekspozycja na te rynki osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które replikują zachowanie indeksów powiązanych z cenami surowców. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe portfela są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2020)

Prospekt informacyjny (01.07.2020)

KIID (19.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,65%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,65%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

95,93%

Pozostałe

1,96%

Pozostałe

93,97%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,42%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: