Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Generali Złota

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Generali Złota

Generali Fundusze SFIO

rynku surowców - metale szlachetne

2 15

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,06 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +6,91% +14,54% +22,41% +11,57% +13,21% +14,88% +21,89% +22,68%
Średnia dla grupy +13,76% +20,61% +25,49% +13,49% +4,19% -9,88% +1,01% +5,72%
Pozycja w grupie 15/15 12/15 8/15 6/15 2/14 2/14 3/11 4/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -9,41% -0,36% +12,52%
Średnia dla grupy -10,02% -6,89% -1,38%
Pozycja w grupie 7/12 5/14 1/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Generali Investments TFI

Data uruchomienia

13.01.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

153,73 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

146,95 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Michał Milewski (od 11.2023)

Adam Woźny (od 11.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców - metale szlachetne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% Bloomberg Composite Gold Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, które pozwolą Subfunduszowi osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na kurs złota, w tym na wartość kruszcu, jak i na wartość instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty, których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie lub handel złotem. Fundusz może lokować do 50% aktywów w tytuły uczestnictwa emitowane przez Invesco Physical Gold ETC oraz do 50% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez iShares Physical Gold ETC. Fundusz zabezpiecza ryzyko kursowe wynikające z inwestycji w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (01.04.2024)

KID/KIID (09.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (11.05.2023)

AFI (27.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

22,40%

Bezpieczne

17,07%

Papiery skarbowe

5,33%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

76,37%

Pozostałe

1,15%

Pozostałe

75,22%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,23%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: