Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Fundusze indeksowe inPZU na platformie KupFundusz

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 8 minut


Poszerzamy ofertę funduszy dostępnych na naszej platformie o pasywne fundusze indeksowe inPZU. Dążą one do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stóp zwrotu określonych indeksów, opartych na najbardziej popularnych klasach aktywów.

Poszerzenie współpracy z PZU TFI o fundusze pasywne to kolejny krok milowy w realizacji naszych celów. Nie tylko poszerzamy ofertę funduszy indeksowych, ale także wypełniamy  nisze, które są  interesujące dla inwestorów. Nasi klienci będą mieli do wyboru w sumie 16 różnych strategii.

Zalety oferty inPZU

  • Fundusze indeksowe inPZU to fundusze, których celem jest dostarczenie stopy zwrotu zbliżonej do danego indeksu. Wzorcami dla subfunduszy inPZU są indeksy dochodowe.
  • W ramach jednego funduszu parasolowego mamy szeroką ofertę aż 16 subfunduszy opartych o popularne klasy aktywów, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego i oczekiwanych zysków. 
  • Konstrukcja parasola pozwala na optymalizację podatkową – umożliwia ona przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami bez podatku od zysku. 
  • W funduszach dających ekspozycję na zagraniczne rynki ryzyko walutowe jest zabezpieczane.
  • Fundusze inPZU mają najniższe opłaty na rynku – opłata za zarządzanie we wszystkich funduszach wynosi 0,5%.
  • Próg wejścia jest bardzo niski – minimalna wpłata to zaledwie 100 zł.

Oferowane strategie

W ramach parasola inPZU mamy 16 subfunduszy – 5 obligacyjnych oraz 11 akcyjnych. W przypadku funduszy dających ekspozycję na rynki zagraniczne, w portfelach znajdziemy głównie akcje i obligacje, ale także instrumenty pochodne oraz w wyjątkowych sytuacjach ETF-y.


Obligacje

W parasolu inPZU mamy 5 strategii dłużnych


Fundusz dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej z lokatami bankowymi opartymi na stawce WIBID 1M. Ponieważ w sam indeks nie można zainwestować  fundusz lokuje aktywa głównie w obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności. To oznacza większą zmienność od samego benchmarku. 

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu TBSP (Treasury BondSpot Poland). Jest to indeks polskich obligacji skarbowych, o charakterze dochodowym (uwzględnia także wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestowania kuponów). W skład indeksu wchodzą obligacje zerokuponowe oraz obligacje o stałym oprocentowaniu o średnim terminie zapadalności. 

Skład portfela funduszu odzwierciedla skład benchmarku niemal jeden do jednego.

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan GBI Global. Obecnie w skład benchmarku wchodzi 1025 emisji z 13 krajów rozwiniętych, przy czym ponad połowa z USA, na drugim miejscu jest Japonia. Duracja określająca wrażliwość indeksu na zmiany rentowności obligacji jest na stosunkowo wysokim poziomie i wynosi obecnie 6,87.

W portfelu funduszu znajdziemy głównie obligacje amerykańskie, a także z innych rynków rozwiniętych. Ekspozycja na rynek japoński jest dokonywana przez ETF. 

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified. W skład benchmarku wchodzą 932 emisje z 70 krajów wschodzących. Mamy tu duże zróżnicowanie zarówno po ratingach jak i regionach. Duracja wynosi obecnie 6,43. 

inPZU Obligacje Inflacyjne

Fundusz bazuje na indeksie Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities TR, w którego skład wchodzą obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte. Obecnie opiera się na 152 emisjach z 12 krajów rozwiniętych (głównie amerykańskiego i brytyjskiego). Przeważają te o wysokim ratingu i długim terminie zapadalności.


Akcje regionalne

W ofercie mamy 6 funduszy akcji regionalnych.

inPZU Akcje Polskie

Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Skład portfela funduszu odzwierciedla skład benchmarku niemal jeden do jednego.

inPZU Akcje CEEplus

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu CEEplus. Jest to indeks największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej: w Budapeszcie, Bukareszcie, Bratysławie, Pradze, Lublanie, Warszawie oraz w Zagrzebiu.

inPZU Akcje Amerykańskie

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z bardzo popularnego indeksu MSCI USA Net Total Return USD. W jego skład wchodzi 626 spółek o łącznej kapitalizacji 31,911 bln USD, notowanych w USA.

inPZU Akcje Europejskie

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local. W skład indeksu wchodzi 428 spółek o łącznej kapitalizacji 7,8 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych Europy. 

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z bardzo popularnego indeksu MSCI World. W jego skład wchodzi 1513 spółek o łącznej kapitalizacji 45,75 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych.

inPZU Akcje Rynków Wschodzących

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD. W jego skład wchodzi 1387 spółek o łącznej kapitalizacji 5,735 bln USD, notowanych na giełdach rynków wschodzących.

Ekspozycję na rynki wschodzące fundusz buduje poprzez zagraniczne ETF-y. 


Akcje sektorowe

Pozostałe 5 funduszy to produkty sektorowe. Operują na globalnych rynkach spółek z sektora nieruchomości, zielonej energii, IT, wydobycia i przetwarzania złota oraz innych surowców, wszystkie w oparciu o indeksy MSCI.

inPZU Akcje Sektora Informatycznego

Fundusz inwestuje w szeroko rozumiany sektor IT głównie Stanów Zjednoczonych (87%). Jego benchmarkiem jest indeks MSCI World Information Technology Net Total Return USD, który opiera się na 187 spółkach o łącznej kapitalizacji 9,64 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. Największy udział w indeksie mają Apple i Microsoft (po kilkanaście procent), a jedyną spółką powyżej 5-proc. progu jest jeszcze Nvidia.

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości

Kolejny fundusz sektorowy jest narzędziem do inwestowania w REIT-y. Tego typu wehikuły ważą obecnie ok. 80% w indeksie funduszu - MSCI World Real Estate Net Total Return USD. Jest to indeks oparty na akcjach 97 spółek o łącznej kapitalizacji 1,27 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych. W ujęciu geograficznym za 70% odpowiadają Stany Zjednoczone, 8% przypada na Japonię. Powyżej 5% ważą jeszcze firmy z Hongkongu i Australii.

inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii

Fundusz inwestuje w akcje spółek zielonej energii, głównie amerykańskie (35%), duńskie (22%) i chińskie (16%). Jego benchmarkiem jest MSCI Global Alternative Energy Net Return, oparty na akcjach 87 spółek o łącznej kapitalizacji 217 mld USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych i wschodzących. Obecnie w portfelu są akcje ok. 35 spółek z branży zielonej energii oraz ETF Invesco Solar Energy.

inPZU Akcje Rynku Złota

Fundusz daje ekspozycję na rynek złota, poprzez inwestowanie w akcje spółek wydobywczych. Dąży do odzwierciedlenia składu i stóp zwrotu indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net Total Return. W jego skład wchodzą akcje 38 spółek o łącznej kapitalizacji 160 mld USD, notowane na giełdach rynków rozwiniętych (głównie kanadyjskim) i wschodzących. Są to spółki z Kanady (54%), Stanów Zjednoczonych (21%) i Republiki Południowej Afryki (11%).

inPZU Akcje Rynku Surowców

Fundusz dąży do odzwierciedlenia składu i stóp zwrotu z indeksu MSCI World Commodity Producers Net TR USD. Indeks ten opiera się na akcjach 89 spółek o łącznej kapitalizacji 2,76 bln USD, notowanych na giełdach rynków rozwiniętych (głównie Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Kanadę). Daje ekspozycję przede wszystkim na akcje spółek powiązanych z ropą i gazem, w mniejszym stopniu z innymi metalami czy produktami rolniczymi.


W portfelu funduszu znajdziemy głównie akcje, w tym największy udział mają akcje ExxonMobil oraz Chevron.

Aby nabywać jednostki uczestnictwa subfunduszy indeksowych inPZU, a także pozostałych funduszy dostępnych na naszej platformie bez opłat za nabycie, wystarczy założyć darmowe konto.

Lista wszystkich funduszy PZU TFI dostępna jest w katalogu funduszy. Więcej informacji na temat oferty PZU TFI można zaś uzyskać, odwiedzając profil firmy na naszej platformie.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: