Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Jak wybierać fundusze luksemburskie VOL 2

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 4 minut


Druga część rozmowy o funduszach luksemburskich, czyli zarządzanych poza granicami Polski. Tym razem Grzegorz Raupuk, Rafał Bogusławski i Robert Stanilewicz rozbierają na czynniki pierwsze fundusze, których nazwy nie pozwalają łatwo odgadnąć, w jakie aktywa i rynki są zaangażowane.

📣Wyjaśniamy nieco tajemnicze nazwy, tłumaczymy, jak inwestują, pokazujemy, jak się zachowywały w różnych sytuacjach i przede wszystkim odpowiadamy na Wasze pytania!

📣Przegląd sektorów od zmian klimatycznych przez strategie alternatywne i zdywersyfikowany wzrost do obligacji w euro.
Fundusze tematyczne wśród funduszy luksemburskich pojawiają się częściej niż w przypadku polskich.

📣Tym razem omawiamy:

Fundusz akcyjny, który inwestuje w spółki zaangażowane w procesy pomagające ograniczyć emisję CO2. Fundusz ma charakter value, czyli inwestujący w spółki o niskiej wycenie wskaźnikowej i generujące stosunkowo wysokie przepływy pieniężne. Połowa aktywów zaangażowana na rynkach USA, Francji i Wielkiej Brytanii.
Pod względem sektorowym, ponad połowa aktywów funduszu inwestowana jest w spółki przemysłowe i zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Ponadto w portfelu funduszu znajdują się spółki informatyczne, usług komunalne, komunikacyjne, finansowe i ochrona zdrowia.
Fundusz inwestujący globalnie w dłużne instrumenty (m.in.: obligacje, instrumenty pochodne i swapy kredytowe) o stałym i zmiennym oprocentowaniu, emitowane zarówno przez kraje, jak i przedsiębiorstwa pochodzące z rynków wschodzących i rozwiniętych. Przedmiotem lokat są przede wszystkim obligacje denominowane w walutach lokalnych, czyli obciążone ryzykiem walutowym (do USD).

Fundusz inwestuje w obligacje denominowane w EUR i emitowane przez podmioty (głównie przedsiębiorstwa) z całego świata. Największy udział w portfelu stanowią emitenci z Europy, w tym z Wielkiej Brytanii (razem niemal 80% portfela). Większość portfela ulokowana jest obligacje spółek przemysłowym. Do 30% portfela mogą stanowić obligacje o ratingu poniżej inwestycyjnego. 

Fundusz ma bardzo złożoną politykę inwestycyjną, która wykorzystuje bardzo bogate spektrum instrumentów finansowych. Jego celem jest zarabianie 4,5% (po potrąceniu opłat) powyżej stawki Euribor 3M przy stosunkowo niskiej zmienności. Na koniec sierpnia, jedną trzecią aktywów funduszu stanowiły akcje, a 11%  obligacje śmieciowe. Szeroka dywersyfikacja pozwala ograniczać zmienność funduszu. 

Fundusz o polityce zbliżonej do funduszy hedgingowych. Strategia inwestycyjna zbudowana jest z kilku tzw. „strategii alternatywnych.” Zarządzający funduszem powierzają kilkunastu wyspecjalizowanym podmiotom zarządzanie częścią portfela w ramach różnych strategii. Wynik funduszu jest więc wypadkową wyników kilkunastu zarządzających portfelem. Fundusz działa przy użyciu wysokiej dźwigni finansowej, jednak urozmaicenie strategii i dywersyfikacja portfela pozwala ograniczać ryzyko inwestycyjne. 

Celem funduszu jest osiąganie średniorocznej (w okresach 3-letnich) stopy zwrotu o 5 punktów procentowych przewyższającej zwrot z bonów skarbowych USD. W portfelu przeważają instrumenty denominowane w USD. Inwestuje w akcje, obligacje rządowe i korporacyjne (również poniżej ratingu inwestycyjnego). Fundusz jest zarządzany bardzo aktywnie i ograniczana jest jego zmienność. 

Inwestuje głównie w akcje i obligacje emitentów z USA. Fundusz polityką inwestycyjną przypominający politykę polskich funduszy stabilnego wzrostu. Połowę portfela stanowią obligacje, reszta to akcje oraz instrumenty strukturyzowane (obligacje z wszytymi opcjami call). W portfelu przeważają spółki finansowe, świadczące usługi komunalne i ochrony zdrowia oraz informatyczne.

Te trzy produkty to fundusze funduszy, które inwestują w wyselekcjonowane przez zarządzających najlepsze (ich zdaniem) fundusze zarządzane przez firmy z całego świata. Powyższe fundusze różnią się między sobą poziomem zaangażowania w instrumenty (fundusze) akcyjne. Fundusz „conservative” lokuje około 25% portfela w akcje, „moderate” ok. 60%, a „growth” – ok. 75%. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty obligacyjne..

📣W załączonym video tłumaczymy też, jak poradzić sobie z rozliczeniem podatkowym w przypadku inwestycji w zagraniczne (luksemburskie) fundusze inwestycyjne.Zapraszamy do obejrzenia częsci pierwszej:
 


Zasubskrybuj już dziś i włącz powiadomienie 🔔🔔🔔 żeby nie przegapić kolejnych odcinków.

Aby inwestować w fundusze, załóż bezpłatne konto.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: