Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,05 PLN / -0,44%

Zmiana 1D
14.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,06% +1,08% +4,87% +4,58% +5,87% +10,03% +0,90% +11,12% +7,18%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,18% +3,98% -4,21% +4,59% +4,01% +1,19% -5,89% +3,08%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

24.04.2015

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,19 PLN (14.06.2024)

Wartość aktywów

2,57 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

3,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Anthony M Zanolla (od 09.2018)

Brooks Ritchey (od 09.2014)

Robert Christian (od 09.2014)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Polityka inwestycyjna

Franklin K2 Alternative Strategies Fund to fundusz luksemburski o profilu mieszanym, który inwestuje w dowolne aktywa oraz stosuje dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym uważane za techniki wysokiego ryzyka. Fundusz ma bardzo szerokie spektrum inwestycyjne - może lokować kapitał w każdego rodzaju udziałowych i dłużnych papierach wartościowych z dowolnego kraju i od dowolnego emitenta. Może też zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych, surowcach i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Franklin K2 Alternative Strategies Fund wykorzystuje również dużą liczbę instrumentów pochodnych do zabezpieczenia kapitału i w celach inwestycyjnych. Dodatkowo fundusz może inwestować do 10% aktywów w obligacje katastroficzne (tj. związane z ryzykiem katastrof naturalnych). Franklin K2 Alternative Strategies Fund jest zarządzany aktywnie i posiada benchmark, którym jest 100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (01.05.2024)

KID/KIID (01.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

30,02%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

23,95%

Akcje zagraniczne

6,07%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

55,17%

Bezpieczne

6,45%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,62%

Papiery nieskarbowe

35,10%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,26%

Pozostałe

2,93%

Pozostałe

3,33%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

8,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: