Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,96% -2,73% -6,34% -6,26% -6,26% +3,09% -0,29% -1,43% +0,19%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +3,18% +3,98% -4,21% +4,59% +4,01% +1,19%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

24.04.2015

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,34 PLN (27.05.2022)

Wartość aktywów

7,84 mld PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

3,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Anthony M Zanolla (od 09.2018)

Brooks Ritchey (od 09.2014)

Robert Christian (od 09.2014)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index, HFRX Global Hedge Fund Index

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału przy mniejszej zmienności. Fundusz może inwestować w dowolne aktywa oraz stosować dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym uważane za techniki wysokiego ryzyka. Może inwestować w każdego rodzaju kapitałowe i dłużne papiery wartościowe z dowolnego kraju lub od dowolnego emitenta. Może zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych, surowcach i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Fundusz wykorzystuje dużą liczbę instrumentów pochodnych do zabezpieczenia, do efektywnego zarządzania portfelem i/lub w celach inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować do 10% łącznych aktywów netto w obligacje katastroficzne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2022)

KIID (09.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

38,77%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

33,83%

Akcje zagraniczne

4,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

49,29%

Bezpieczne

6,54%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

21,21%

Papiery nieskarbowe

21,54%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

11,94%

Pozostałe

11,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: