Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) (PLN) (hedged) Fundusz spełnia kryteria ESG

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
31.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,54% +3,33% +2,73% +1,54% -2,41% -2,86% +0,67% +2,83% -0,66%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,18% +3,98% -4,21% +4,59% +4,01% +1,19% -5,89%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

24.04.2015

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,54 PLN (31.01.2023)

Wartość aktywów

5,07 mld PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

3,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Anthony M Zanolla (od 09.2018)

Brooks Ritchey (od 09.2014)

Robert Christian (od 09.2014)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest dążenie do wzrostu wartości kapitału przy mniejszej zmienności. Fundusz może inwestować w dowolne aktywa oraz stosować dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym uważane za techniki wysokiego ryzyka. Może inwestować w każdego rodzaju kapitałowe i dłużne papiery wartościowe z dowolnego kraju lub od dowolnego emitenta. Może zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych, surowcach i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Fundusz wykorzystuje dużą liczbę instrumentów pochodnych do zabezpieczenia, do efektywnego zarządzania portfelem i/lub w celach inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować do 10% łącznych aktywów netto w obligacje katastroficzne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (16.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

38,77%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

33,83%

Akcje zagraniczne

4,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

49,29%

Bezpieczne

6,54%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

21,21%

Papiery nieskarbowe

21,54%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

11,94%

Pozostałe

11,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: