Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Schroder ISF Global Target Return A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Fundusz spełnia kryteria ESG

Schroder International Selection Fund

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,59 PLN / -0,14%

Zmiana 1D
08.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,11% +1,17% +3,81% +3,88% +5,84% -1,51% +10,60% +14,32% +13,93%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +7,32% +7,78% +4,68% -5,86%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

16.05.2018

Minimalna pierwsza wpłata

4 400,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 400,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

408,38 PLN (08.06.2023)

Wartość aktywów

1,28 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Simon Doyle (od 01.2018)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (ICE BofA 3 Month US Treasury Bill +5%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje zwykłe, obligacje emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe oraz przedsiębiorstwa, papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, a także obligacje zamienne. Fundusz inwestuje również w waluty i alternatywne klasy aktywów takie jak zbywalne papiery wartościowe związane z nieruchomościami, infrastrukturą i towarami. Fundusz może inwestować w powyższe klasy aktywów bezpośrednio lub pośrednio poprzez otwarte fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. W początkowej fazie do 100% aktywów funduszu może znajdować się w otwartych funduszach inwestycyjnych. Jednakże w miarę rozwoju fundusz będzie inwestował mniej niż 10% aktywów w otwarte fundusze inwestycyjne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (01.12.2022)

KID/KIID (21.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

24,01%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

18,57%

Akcje zagraniczne

5,44%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,78%

Bezpieczne

11,84%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

26,36%

Papiery nieskarbowe

4,64%

Depozyty

22,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,11%

Pozostałe

0,02%

Pozostałe

6,09%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,10%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: