Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Schroder ISF EURO Credit Conviction A (Acc) Hedged (PLN)

Schroder International Selection Fund

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2021

2 36M

Ranking AOL 36M

30.09.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,39% -1,53% -0,25% -0,43% +2,96% +6,32% +16,05% +16,60% +25,31%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +8,82% +8,30% -1,71% +11,89% +5,66%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Schroders

Data uruchomienia

30.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

4 800,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

4 800,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

627,06 PLN (22.10.2021)

Wartość aktywów

12,35 mld PLN (30.09.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Patrick Vogel & European Credit Team (od 09.2015)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

100% iBoxx Euro Corporates BBB Index TR

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki, a także innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% w państwowe obligacje rządowe, do 20% w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% w obligacje zamienne, w tym do 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2021)

Prospekt informacyjny (01.09.2021)

KIID (24.08.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,90%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

98,90%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,10%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: