Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Income Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Income Fund N (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

12 14

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,10 PLN / -0,98%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu -0,30% -1,17% +0,80% +2,54% +5,64%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

25.08.2022

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,11 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

16,69 mld PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Brendan Circle (od 01.2019)

Edward Perks (od 01.2009)

Todd Brighton (od 03.2017)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% USA High Div Yield + 25% High Yield Very Liquid + 25% US Agg Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i podobne papiery emitowane przez spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, a także w dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu emitowane przez spółki i rządy. Fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z różnych branż, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Do 25% aktywów netto może być lokowane w inne niż amerykańskie papiery wartościowe. W celu zabezpieczenia i efektywnego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne takie jak swapy, kontrakty terminowe i kontrakty futures a także opcje.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2023)

Prospekt informacyjny (07.02.2023)

KID/KIID (21.02.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

22,38%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

22,38%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

74,87%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

69,24%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

5,63%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,90%

Pozostałe

0,90%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: