Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)

Franklin Templeton Investment Funds

mieszane zagraniczne zrównoważone

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,05 PLN / -0,32%

Zmiana 1D
12.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,57% +3,86% +12,22% +3,38% +13,20% +10,47% +6,05% +34,11% +26,91%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,95% -8,24% +15,29% +9,56% +8,94% -15,70% +15,71%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Franklin Templeton

Data uruchomienia

05.02.2016

Minimalna pierwsza wpłata

3 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

3 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

15,61 PLN (12.04.2024)

Wartość aktywów

251,36 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,35%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Thomas Nelson (od 02.2016)

Marzena Hofrichter (od 11.2020)

Wylie Tollette (od 04.2021)

Uwaga! W przypadku funduszy luksemburskich inwestor musi samodzielnie rozliczyć podatek od zysków kapitałowych. Dowiedz się więcej.

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych funduszach). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (31.12.2023)

KID/KIID (04.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (02.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

62,19%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

62,19%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

33,72%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

33,72%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,56%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

1,56%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,53%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: