Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Nowe fudusze TFI Allianz Polska - grupy dłużne

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 4 minut

W ostatnich dniach oferta funduszy inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem KupFundusz.pl została rozszerzona o osiemnaście kolejnych rozwiązań. Warto zapoznać się z ich krótką charakterystyką

Dziś przybliżamy fundusze inwestycyjne z grup dłużnych. Dedykowane są one raczej spokojnemu pomnażaniu kapitału, chociaż wśród strategii zarządzanych przez TFI Allianz Polska nie brak ciekawych pomysłów o nieco większym ryzyku, ale także dających możliwości osiągania wyższych stóp zwrotu.

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 
Nazwa tego funduszu nie oddaje w pełni jego spektrum inwestycyjnego. Naturalnie przeważającą częścią portfela stanowią krajowe papiery skarbowe i to głównie od nich zależy wypracowywany wynik. Struktura lokat jest jednak nieco bardziej urozmaicona. Chodzi m.in. o jednostki funduszy globalnej grupy Allianz (w tym PIMCO) - ich udział w aktywach sięga ok. 10%. Daje to możliwość  uzyskania ciekawej ekspozycji na różne kierunki geograficzne oraz dość wysublimowane lub w ogóle niespotykane w krajowych funduszach strategie. Warto zaznaczyć, że w skład aktywów nabywanych funduszy mogą wchodzić nie tylko obligacje skarbowe, ale i korporacyjne, hipoteczne, czy też instrumenty pochodne. 

Allianz Trezor 
Zainteresowanie tym dość młodym funduszem budzi już sama jego nazwa. Nie mniej interesująco prezentuje się polityka inwestycyjna. Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumenty dłużne o krótkim terminie zapadalności, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski. Inwestuje również w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne czy depozyty bankowe. Wszystkie te składniki stanowią zazwyczaj około 70% portfela. Realizowana strategia charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem ryzyka – 1 w 7-stopniowej skali. Tym samym może ono przypaść do gustu osobom, które szukają dla swojego kapitału bezpiecznej przystani.

Allianz PIMCO Global High Yield Bond
Fundusz ten jest przykładem ścisłej współpracy pomiędzy TFI Allianz Polska z grupą PIMCO. Od 60% do 100% aktywów inwestowane jest bowiem w tytuły funduszu PIMCO Global High Yield Bond, który to koncentruje się na inwestycjach w wysokodochodowe obligacje emitentów z całego świata. Dopełnienie portfela Allianz PIMCO Global High Yield Bond stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Zważywszy na realizowaną politykę inwestycyjną, możemy w tym przypadku mieć nadzieję na wyniki nieco wyższe niż typowe dla funduszy dłużnych, jednak przy tym musimy być świadomi ryzyka, jakie związane jest z obligacjami high yield.

Allianz Obligacji Plus 
Wśród nowych funduszy na platformie nie zbrakło także przedstawiciela grupy funduszy dłużnych polskich korporacyjnych. W portfelu Allianz Obligacji Plus znajdziemy jednak także sporo instrumentów o nieco niższym poziomie ryzyka - emitowanych i gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych podmiotów o wysokiej wiarygodności, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne czy lokaty bankowe. Cechą wyróżniającą na tle konkurentów jest szerokie wykorzystanie jednostek uczestnictwa spod egidy Allianz oraz PIMCO. Dzięki temu zarządzający może tworzyć ekspozycję na rynki oraz kierunki zwykle niedostępne dla krajowych konkurentów. Korzysta przy tym z know-how jednej z największych instytucji na świecie specjalizujących się w zarządzaniu długiem.

Allianz US Short Duration High Income Bond 
Podobnie jak w przypadku innych opisanych rozwiązań, również w przypadku tego funduszu co najmniej w 60% aktywów stanowią tytuły uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego. US Short Duration High Yield Bond, będący funduszem bazowym, koncentruje się na krótkoterminowych amerykańskich obligacjach przedsiębiorstw, których ceny mają wysoki potencjał wzrostu. Pozostałą część portfela stanowią m.in. dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego czy lokaty bankowe.

Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus. Fundusz źródłowy inwestuje w papiery dłużne z całego świata, których kupony oparte są na zmiennej stopie procentowej. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Warty uwagi może być także dość wyraźne na rynkach wschodzących, z których to papiery mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Różnorodność funduszy dłużnych spod egidy TFI Allianz Polska pozwoli każdemu inwestorowi znaleźć coś dla siebie. Warto zwrócić uwagę na to, że wiele z opisanych strategii realizuje unikatowe na krajowym rynku podejście. Dzięki temu na KupFundusz.pl można inwestować na przykład na amerykańskim rynku obligacji high yield bez ponoszenia opłat za nabycie, umorzenie i zamianę. Wystarczy założyć konto.


Zespół KupFundusz.pl

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: