Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz PIMCO Global High Yield Bond

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych High Yield

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -1,08% +4,40% -5,73% -5,57% -2,71% +2,48% +2,19% +10,79%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019
Stopy zwrotu +5,06% -4,88% +12,15%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

08.07.2016

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,79 PLN (09.07.2020)

Wartość aktywów

14,15 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,55%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Artur Jusiński (od 07.2016)

Grzegorz Prażmo (od 07.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych High Yield

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu co najmniej w 60% są inwestowane w tytułu uczestnictwa funduszu PIMCO Global High Yield Bond, który koncentruje się na wysokodochodowych obligacjach przedsiębiorstw z całego świata. Pozostała część środków funduszu może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze czy lokaty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (29.05.2020)

KIID (08.07.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

AFI (01.07.2019)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,49%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

95,49%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,84%

Pozostałe

0,84%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,66%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: