Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Allianz FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

2 22

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,17% +4,05% +8,44% +7,56% +12,87% -7,01% -5,86% -1,78% +1,41%
Średnia dla grupy +0,19% +3,79% +7,79% +7,10% +11,38% -7,76% -7,11% -1,84% +1,67%
Pozycja w grupie 16/29 12/29 8/29 10/29 7/29 10/27 8/25 7/22 8/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -1,91% -7,91% +21,59% -7,32% +6,53% +4,72% +10,97% +0,76% +7,32% -0,77% +1,06% +3,31% +1,58% +2,01% +6,30% -11,12% -4,04%
Średnia dla grupy +12,51% +0,99% +7,77% +0,71% +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11%
Pozycja w grupie 14/18 10/18 11/18 18/19 6/21 14/23 18/22 20/24 10/28 22/28 8/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

16.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

143,75 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

208,53 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 03.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% ICE BofA Poland Government Index

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,16%

Bezpieczne

58,61%

Papiery skarbowe

40,55%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,08%

Pozostałe

0,08%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,76%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: