Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Plus

Allianz FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

4 11

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,08 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,82% +2,84% +5,28% +1,67% +10,38% +14,66% +15,58% +16,48% +18,68%
Średnia dla grupy +0,63% +2,82% +5,12% +1,38% +10,56% +13,50% +11,00% +13,00% +16,12%
Pozycja w grupie 8/21 11/21 11/21 8/21 12/21 6/20 4/18 4/18 5/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,06% +3,78% +3,39% +15,20% -2,41% -1,56% +2,95% +7,12% +1,25% +4,58% -0,54% +3,82% +2,66% -0,09% +2,66% +0,50% +1,24% +1,63% +11,02%
Średnia dla grupy +1,92% +2,57% +2,67% +0,78% +3,29% +1,80% -1,05% -0,49% +11,49%
Pozycja w grupie 24/26 5/23 14/26 24/28 15/25 22/25 4/22 10/21 14/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

28.01.2004

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

202,46 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

242,39 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Kamil Artyszuk (od 03.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Plus inwestuje atywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich, a także innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Fundusz inwestuje od 0% do 30% wartości aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Allianz Obligacji Plus od 0% do 10% aktywów netto może inwestować w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. W listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe inwestuje od 50% do 100% aktywów netto. W polskie i zagraniczne fundusze inwestuje od 0% do 30% wart

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (19.01.2024)

KID/KIID (09.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (07.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,10%

Bezpieczne

6,12%

Papiery skarbowe

8,42%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

67,24%

Papiery nieskarbowe

5,07%

Depozyty

10,25%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,11%

Pozostałe

0,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: