Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Nowość! VIG/C-QUADRAT TFI – najmłodsze TFI w Polsce już u nas

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 3 minuty

KupFunudsz.pl nie zwalnia tempa rozwoju swojej oferty. Do grona naszych partnerów biznesowych właśnie dołączyło VIG/C-QUADRAT TFI – najmłodsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

W naszej palecie produktowej pojawiło się siedem kolejnych funduszy inwestycyjnych.


Obok dość klasycznych rozwiązań dłużnych i akcyjnych w ofercie znajdziemy także fundusze mniej szablonowe. W efekcie cała oferta VIG/C-QUADRAT TFI znajdzie swoich zwolenników zarówno wśród inwestorów opierających swoją strategię na dobrze wszystkim znanych instrumentach i rynkach, jak i tych, którzy poszukują nieco egzotyki do swojego portfela.

VIG/C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A

Przeważającą część portfela funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Jego uzupełnienie zaś to papiery bankowe oraz hipoteczne listy zastawne. Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne polskich emitentów, ale może także nabywać tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które inwestują w segmencie obligacji korporacyjnych.

VIG/C-QUADRAT Obligacji A

W portfelu tego funduszu znajdziemy głównie papiery dłużne o średnim i długim terminie do wykupu. W przeważającej części są to instrumenty emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale część aktywów może być lokowana w obligacje innych emitentów. Obligacje korporacyjne nie mogą stanowić więcej niż 75% aktywów funduszu. Do 40% lokat mogą stanowić inne fundusze o charakterze dłużnym.

VIG/C-QUADRAT Akcji A

Osoby inwestujące w ten fundusz mogą liczyć na całkowite skoncentrowanie się zarządzających na  wykorzystaniu potencjału wzrostowego krajowego rynku akcji oraz poszukiwanie okazji inwestycyjnych uzupełniających portfel wśród spółek zagranicznych. Zawsze ponad połowa aktywów lokowana jest w instrumenty udziałowe, a niewykluczone, że zbudowany z nich będzie cały portfel.

VIG/C-QUADRAT Konserwatywny A

Kluczowe dla konstrukcji portfela tego funduszu są krótkoterminowe instrumenty dłużne, przede wszystkim papiery emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Część aktywów może być lokowana w obligacje banków, komunalne oraz obligacje przedsiębiorstw. Ryzyko kredytowe musi być jednak zachowane na możliwie niskim poziomie. W portfelu mogą znaleźć się także jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze dłużnym.

VIG/C-QUADRAT Global Growth Trends A

Do portfela tego funduszu trafiają akcje globalnych spółek działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub należących do takich sektorów, jak technologia, medycyna, social i online media oraz ekologia. Ekspozycja na wymienione sektory może być zarówno bezpośrednia - poprzez instrumenty udziałowe, jak i pośrednia - przez tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Nawet do 100% aktywów funduszu mogą stanowić składniki denominowane w walutach obcych.

VIG/C-QUADRAT GreenStars A

Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu I-AM GreenStars Opportunities. Dopełnienie portfela mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje środki w udziałowe papiery wartościowe emitentów, którzy zostali zaklasyfikowani jako działający zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych i kryteriów ładu korporacyjnego (ESG).

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond A

Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Bond. Dopełnienie portfela mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy wykorzystuje zautomatyzowany system handlowy, który monitoruje ponad tysiąc funduszy obligacyjnych i pieniężnych z różnych segmentów (obligacji skarbowych, korporacyjnych, indeksowanych inflacją, high-yield) bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut.

Klienci KupFundusz.pl mogą nabywać, zamieniać i sprzedawać jednostki uczestnictwa wszystkich funduszy VIG/C-QUADRAT TFI bez opłat dystrybucyjnych. Wystarczy założyć bezpłatne konto.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: