Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych A

VIG / C-QUADRAT FIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

4 11

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,02 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M
Stopy zwrotu +0,64% +1,93% +5,34% +4,31% +7,34%
Średnia dla grupy +0,83% +2,37% +5,80% +4,93% +7,25%
Pozycja w grupie 15/20 13/20 10/20 11/20 6/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu +1,96%
Średnia dla grupy -0,49%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

VIG / C-QUADRAT TFI

Data uruchomienia

14.10.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

105,92 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

121,39 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5% w skali roku

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk (od 10.2021)

Piotr Ludwiczak (od 05.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem portfela są papiery bankowe oraz hipoteczne listy zastawne. Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne polskich emitentów, ale może także nabywać tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które zgodnie ze statutem inwestują w segmencie obligacji korporacyjnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (06.06.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (07.11.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,27%

Bezpieczne

19,01%

Papiery skarbowe

10,33%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

66,93%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,73%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: