Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Jak inwestować w zgodzie z cyklem koniunkturalnym?

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 5 minut 15 sekund

Źródło: https://unsplash.com

Inwestując na rynkach kapitałowych, wcześniej czy później odczujemy, że podlegają one różnym wahaniom – okresy wzrostów przeplatają się z okresami spadków. Krótkoterminowa (tygodniowa, miesięczna) zmienność jest zazwyczaj trudna do przewidzenia. Natomiast w dłuższym horyzoncie widać pewną regularność. Jest ona związana z cyklicznością samej gospodarki. Po latach szybkiego wzrostu najczęściej następuje spowolnienie, po której w końcu przychodzi recesja. Następnie sytuacja ulega poprawie i potem znów przychodzi ożywienie i szybki wzrost (ekspansja).  

Te różne okresy to fazy cyklu koniunkturalnego, które następują po sobie kolejno w pewnych odstępach czasu. Różnią się one kierunkiem zmian (wzrost/spadek) kluczowych wskaźników gospodarczych, takich jak np. PKB, inflacja, stopa bezrobocia, poziom produkcji czy inwestycji, sposobem prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej oraz długością trwania.


Prawidłowe zidentyfikowanie fazy cyklu, w jakiej znajduje się światowa gospodarka dla długoterminowych inwestorów jest kluczowe. Od tego bowiem zależy, jakie aktywa w danych okresie czasu będą atrakcyjne i będą miały szanse na wypracowanie zysków.
 
Strategia oparta o cykl koniunkturalny zawiera podpowiedzi, kiedy należy dokonać zmiany wiodącej klasy aktywów. Oparta jest na dwóch podstawowych wskaźnikach – dynamice wzrostu gospodarczego oraz dynamice inflacji. Punktami zwrotnymi są odpowiednio punkty najniższej i najwyższej ich dynamiki.

Cykl koniunkturalny modelowo obejmuje cztery fazy:   
1. spowolnienie,
2. recesję,
3. ożywienie,
4. ekspansję.

Faza 1 - spowolnienie  
Objawia się spadkiem aktywności gospodarczej. Za jej punkt startowy przyjmuje się osiągnięcie maksymalnego w danym cyklu poziomu dynamiki PKB. Towarzyszy mu zazwyczaj niskie bezrobocie, pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także relatywnie wysokie stopy procentowe. Ceny dóbr i usług wciąż rosną jeszcze przez pewien czas, co powoduje spadek popytu i kurczące się inwestycje. To z kolei przekłada się na spadek przychodów i zysków spółek, co znajduje odzwierciedlenie w spadających cenach ich akcji.
To faza, która nie jest dobrym okresem do inwestowania w akcje / fundusze akcyjne czy surowce, ani też w fundusze obligacji. To czas, który najlepiej „przeczekać” poza rynkiem akcji i trzymanie oszczędności w „gotówce”, korzystając na relatywnie wysokim poziomie stóp procentowych. Właściwym wyborem są lokaty bankowe, czy fundusze obligacji krótkoterminowych.

Faza 2 - recesja   
Zwana też kryzysem lub depresją. To faza, w której mamy do czynienia z kontynuacją pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej (dalszy spadek dynamiki PKB) oraz dalszą dekoniunkturą na rynku akcji. Książkowym wyznacznikiem początku tej fazy jest osiągnięcie szczytu przez inflację, która zaczyna spadać. W obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, bank centralny stara się wspierać kulejący rozwój gospodarczy przechodząc do luźnej polityki pieniężnej. Perspektywa niższych stóp procentowych to dobry czas dla długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, w które w takim otoczeniu stają się relatywnie atrakcyjne.
W tym okresie najbardziej perspektywiczną klasą aktywów są więc obligacje o stałym kuponie lub fundusze obligacji skarbowych, w mniejszym stopniu fundusze dłużne o uniwersalnej strategii (które w portfelach poza obligacjami skarbowymi o stałym oprocentowaniu mają także papiery komercyjne oparte o zmienną stopę). Najlepiej z jak najwyższym ryzykiem stopy procentowej.

Faza 3 - ożywienie   
Taniejący pieniądz zaczyna sprawiać, że w gospodarce zaczyna przyrastać wartość kredytów i rozpoczynają się inwestycje. Dzięki temu rośnie skala popytu, produkcji czy chociażby zatrudnienia. Tempo rozwoju gospodarczego zaczyna przyspieszać (dynamika PKB przekracza „dołek”), co oznacza początek fazy ożywienia. Także inflacja powoli dociera do punktu, w którym kierunek ulega zmianie na wzrostowy. Rosną przychody i zyski spółek, a wyceny wędrują w górę. Banki centralne zaczynają powoli odchodzić od luźnej polityki pieniężnej, a obligacje o stałym oprocentowaniu przestają być atrakcyjne.
To jest czas do zbudowania ekspozycji na przecenione akcje spółek i fundusze akcyjne. Są to jednak i najczęściej momenty, w których inwestorzy jeszcze wciąż boją się zaryzykować.

Faza 4 - ekspansja
To ostatnia faza cyklu koniunkturalnego. Rozpoczyna ją przyspieszająca inflacja, która mija „dołek”. W tej fazie indeksy giełdowe zazwyczaj sięgają szczytów. Wzrasta produkcja przemysłowa oraz zapotrzebowanie na środki wytwórcze (surowce). Wciąż przyspiesza PKB, rozszerza się grono osób decydujących się na inwestowanie w giełdowe spółki.
W tej fazie cyklu wskazywaną klasą aktywów są wciąż akcje, fundusze akcyjne, ale także surowce i fundusze surowcowe. To zły moment dla funduszy obligacji skarbowych.

Po ekspansji znów przychodzi czas na spowolnienie i tak cykl zatacza koło.
Biorąc pod uwagę indeks obligacji skarbowych oraz indeks WIG, potwierdzenie powyższej teorii znajdziemy na dwóch poniższych wykresach.

Końcówka lat 2007, 2011 i 2015 były okresem spowolnienia gospodarczego, gdy akcje na giełdzie traciły na wartości. Po nich przychodziły okresy przyspieszenia wzrostu gospodarczego, które w 2010, 2013 oraz 2016 zmieniały się w ekspansję gospodarczą, w bardzo długim cyklu wzrostowym, który możemy obserwować od 2009 roku.

Klasyczny cykl koniunkturalny trwa kilka lat, a jego długość́ zależy od wielu czynników. Najtrudniejsza jest odpowiednia identyfikacja fazy, w której w danej chwili znajduje się gospodarka, gdyż dane makroekonomiczne nie zawsze dają oczywistą odpowiedź, a także dlatego, że publikowane są z opóźnieniem. Pocieszeniem może być fakt, że czas reakcji nie jest kluczowy, ponieważ trendy trwają w miesiącach / latach, więc jest dość czasu na dostosowanie portfela.

Inna sprawa to fakt iż światowi dostawcy danych publikują wiele wskaźników wyprzedzających. Część z nich, po dogłębnym zrozumieniu może być naprawdę bardzo dobrym wsparciem, w próbie identyfikowania przyszłych zachowań gospodarki, a tym najbardziej popularnym i dosyć wysokiej wartości predykcyjnej, jest wskaźnik PMI.
 
Stosując strategię inwestowania zgodnie z cyklem koniunkturalnym, warto pamiętać, że zawiera ona wskazówki odnośnie klasy aktywów, która powinna stanowić główny (ale nie jedyny) składnik portfela. Zawsze należy pamietać o dywersyfikacji, nie tylko na poziomie poszczególnych klas aktywów, ale również dywersyfikacji geograficznej

Nota prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu Inwestycyjnym KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?
3 Czym się różni fundusz od lokaty?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: