Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Jak inwestować w zgodzie z cyklem koniunkturalnym?

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 8 minut 20 sekund

Inwestując na rynkach kapitałowych, wcześniej czy później odczujemy, że podlegają one różnym wahaniom – okresy wzrostów przeplatają się z okresami spadków. Krótkoterminowa (tygodniowa, miesięczna) zmienność jest zazwyczaj trudna do przewidzenia. Natomiast w dłuższym horyzoncie widać pewną regularność. Jest ona związana z cyklicznością samej gospodarki. Po latach szybkiego wzrostu najczęściej następuje spowolnienie, po której w końcu przychodzi recesja (lub silniejsze spowolnienie). Następnie sytuacja ulega poprawie i potem znów przychodzi ożywienie i szybki wzrost (ekspansja).  

Tę cykliczność warto omówić szczególnie teraz, kiedy otaczają nas niepokojące informacje o wysokiej inflacji, podnoszonych w reakcji na nią stopach procentowych i przewidywania dotyczące rychłej recesji.

Przeplatające się ze sobą okresy wzrostów i spadków w gospodarce to fazy cyklu koniunkturalnego, które następują po sobie kolejno w pewnych odstępach czasu. Różnią się one kierunkiem zmian (wzrost/spadek) kluczowych wskaźników gospodarczych, takich jak np. PKB, inflacja, stopa bezrobocia, poziom produkcji czy inwestycji, sposobem prowadzenia polityki pieniężnej i fiskalnej oraz długością trwania.

 

Prawidłowe zidentyfikowanie fazy cyklu, w jakiej znajduje się światowa gospodarka dla inwestorów jest kluczowe. Od tego bowiem zależy, jakie aktywa w danych okresie czasu będą atrakcyjne i będą miały szanse na wypracowanie zysków.
 
Strategia inwestycyjna oparta o cykl koniunkturalny zawiera podpowiedzi, kiedy należy dokonać zmiany wiodącej klasy aktywów. Oparta jest na dwóch podstawowych wskaźnikach – dynamice wzrostu gospodarczego oraz dynamice inflacji. Punktami zwrotnymi są odpowiednio punkty najniższej i najwyższej ich dynamiki.

Cykl koniunkturalny modelowo obejmuje cztery fazy:   
1. spowolnienie,
2. recesję,
3. ożywienie,
4. ekspansję.

 

Faza 1 - spowolnienie  
Objawia się spadkiem aktywności gospodarczej. Za jej punkt startowy przyjmuje się osiągnięcie maksymalnego w danym cyklu poziomu dynamiki PKB. Towarzyszy mu zazwyczaj niskie bezrobocie, pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także relatywnie wysokie stopy procentowe. Ceny dóbr i usług wciąż rosną jeszcze przez pewien czas, co powoduje spadek popytu i kurczące się inwestycje. To z kolei przekłada się na spadek przychodów i zysków spółek, co znajduje odzwierciedlenie w spadających cenach ich akcji.
To faza, która nie jest dobrym okresem do inwestowania w akcje / fundusze akcyjne czy surowce, ani też w fundusze obligacji. To czas, który najlepiej „przeczekać” poza rynkiem akcji i trzymanie oszczędności w „gotówce”, korzystając na relatywnie wysokim poziomie stóp procentowych. Możemy zakładać, że jest to faza cyklu, w której znajdujemy się od początku 2022 roku. Właściwym dla niej wyborem są lokaty bankowe, czy fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe oraz fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne.

W naszej ofercie na szczególną uwagę w czasie spowolnienia gospodarczego zasługują fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne i fundusze papierów dłużnych  polskich  skarbowych. Zobacz ich listę.

Ciekawym rozwiązaniem są również fundusze obligacji samorządowych. Zobacz, które są w ofercie KupFundusz.pl.


Faza 2 - recesja   
Zwana też kryzysem lub depresją. To faza, w której mamy do czynienia z kontynuacją pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej (dalszy spadek dynamiki PKB) oraz dalszą dekoniunkturą na rynku akcji. Książkowym wyznacznikiem początku tej fazy jest osiągnięcie szczytu przez inflację, która zaczyna spadać. W obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej, bank centralny stara się wspierać kulejący rozwój gospodarczy przechodząc do luźnej polityki pieniężnej. Perspektywa niższych stóp procentowych to dobry czas dla długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, w które w takim otoczeniu stają się relatywnie atrakcyjne.
W tym okresie najbardziej perspektywiczną klasą aktywów są więc obligacje o stałym kuponie lub fundusze obligacji skarbowych długoterminowych, w mniejszym stopniu fundusze dłużne o uniwersalnej strategii (które w portfelach poza obligacjami skarbowymi o stałym oprocentowaniu mają także papiery komercyjne oparte o zmienną stopę).

Wspomniane fundusze inwestycyjne polskich papierów dłużnych skarbowych długoterminowych również można znaleźć w naszej ofercie.

Faza 3 - ożywienie   
Taniejący pieniądz zaczyna sprawiać, że w gospodarce zaczyna przyrastać wartość kredytów i rozpoczynają się inwestycje. Dzięki temu rośnie skala popytu, produkcji czy chociażby zatrudnienia. Tempo rozwoju gospodarczego zaczyna przyspieszać (dynamika PKB przekracza „dołek”), co oznacza początek fazy ożywienia. Także inflacja powoli dociera do punktu, w którym kierunek ulega zmianie na wzrostowy. Rosną przychody i zyski spółek, a wyceny wędrują w górę. Banki centralne zaczynają powoli odchodzić od luźnej polityki pieniężnej, a obligacje o stałym oprocentowaniu przestają być atrakcyjne.
To jest czas do zbudowania ekspozycji na przecenione akcje spółek i fundusze akcyjne. Są to jednak i najczęściej momenty, w których inwestorzy jeszcze wciąż boją się zaryzykować. Dobrym pomysłem może okazać się stopniowe wchodzenie na rynek akcji, np. poprzez regularne wpłacanie kwot stanowiących część zaplanowanej inwestycji docelowej.

Lista funduszy inwestycyjnych akcji polskich dostępna jest tutaj.

Faza 4 - ekspansja
To ostatnia faza cyklu koniunkturalnego. Rozpoczyna ją przyspieszająca inflacja, która mija „dołek”. W tej fazie indeksy giełdowe zazwyczaj sięgają szczytów. Wzrasta produkcja przemysłowa oraz zapotrzebowanie na środki wytwórcze (surowce). Wciąż przyspiesza PKB, rozszerza się grono osób decydujących się na inwestowanie w giełdowe spółki.
W tej fazie cyklu wskazywaną klasą aktywów są wciąż akcje, fundusze akcyjne, ale także surowce i fundusze surowcowe. To zły moment dla funduszy obligacji skarbowych.

Reprezentacja funduszy surowcowych na naszej platformie również jest liczna. Z ofertą możesz zapoznać się w Katalogu funduszy.

Po ekspansji znów przychodzi czas na spowolnienie i tak cykl zatacza koło.

Biorąc pod uwagę indeks obligacji skarbowych oraz indeks WIG, potwierdzenie powyższej teorii znajdziemy na dwóch poniższych wykresach.
Końcówka lat 2007, 2011 i 2015 były okresem spowolnienia gospodarczego, gdy akcje na giełdzie traciły na wartości. Po nich przychodziły okresy przyspieszenia wzrostu gospodarczego, które w 2010, 2013 oraz 2016 zmieniały się w ekspansję gospodarczą, w bardzo długim cyklu wzrostowym, który możemy obserwować od 2009 roku.


Klasyczny cykl koniunkturalny trwa kilka lat, a jego długość́ zależy od wielu czynników. Najtrudniejsza jest odpowiednia identyfikacja fazy, w której w danej chwili znajduje się gospodarka, gdyż dane makroekonomiczne nie zawsze dają oczywistą odpowiedź, a także dlatego, że publikowane są z opóźnieniem. Pocieszeniem może być fakt, że czas reakcji nie jest kluczowy, ponieważ trendy trwają w miesiącach/latach, więc jest dość czasu na dostosowanie portfela.

Inna sprawa to fakt iż światowi dostawcy danych publikują wiele wskaźników wyprzedzających. Część z nich, po dogłębnym zrozumieniu może być naprawdę bardzo dobrym wsparciem, w próbie identyfikowania przyszłych zachowań gospodarki, a tym najbardziej popularnym i dosyć wysokiej wartości predykcyjnej, jest wskaźnik PMI.

Dziś z pewnością możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze  spowolnieniem gospodarczym.. Pandemia COVID-19, z której skutkami mierzymy się do dziś, rozchwiała rynki. Kiedy wydawało nam się, że być może zmierzamy ku stabilizacji, przyszła wojna w Ukrainie. W tym samym czasie nastąpił wybuch inflacji wywołanej brakami towarów przez zerwane pandemią łańcuchy dostaw oraz wzrostami cen surowców energetycznych przez wojnę w Ukrainie. Inflacja jest też powodem bardzo silnych wzrostów stóp procentowych, którymi banki centralne chcą z nią walczyć.  Rosnąca inflacja i spowolnienie gospodarcze to zatem czas na inwestowanie w najbardziej bezpieczne produkty dłużne (lokaty bankowe oraz fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe oraz fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne.


Stosując strategię inwestowania zgodnie z cyklem koniunkturalnym, warto pamiętać, że zawiera ona wskazówki odnośnie klasy aktywów, która powinna stanowić główny (ale nie jedyny) składnik portfela. Zawsze należy pamiętać o dywersyfikacji, nie tylko na poziomie poszczególnych klas aktywów, ale również dywersyfikacji geograficznej

 

Fundusze inwestycyjne dają nam możliwość wybrania tych klas aktywów, które mogą być wskazane dla każdej z faz cyklu koniunkturalnego. Inwestowanie możesz rozpocząć całkowicie online i bez opłat za nabycie jednostek uczestnictwa oraz za prowadzenie konta. Wystarczy się zarejestrować.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: