Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 9 minut

 

Inwestowanie to nie sprint tylko maraton, dlatego tak ważną rolę odgrywa staranne zaplanowanie w co ulokujemy nasze oszczędności. Podpowiadamy, czym się kierować, żeby zbudować dopasowany do własnych potrzeb portfel inwestycyjny.


Na czym polega portfel inwestycyjny?

Sama definicja portfela inwestycyjnego jest bardzo prosta. To ogół inwestycji (rzeczowych lub kapitałowych) danej osoby lub podmiotu. Innymi słowy to wszystkie nasze inwestycje, które mają nam przynosić korzyści majątkowe.

Niestety na tym prostota się kończy, bo o ile stworzenie "jakiegoś" portfela nie jest żadnym problemem, o tyle zbudowanie efektywnego, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom portfela inwestycyjnego jest trudniejsze i wymaga większego wysiłku. Warto się jednak postarać, bo skutki tych decyzji będą nam towarzyszyć przez resztę życia. 


Co wchodzi w skład portfela inwestycyjnego?

W skład portfela mogą wchodzić fundusze inwestycyjne, lokaty, akcje, obligacje, surowce, fundusze ETF czy instrumenty pochodne. Jako inwestor masz więc do wyboru szereg aktywów (w tym instrumentów finansowych), w które możesz inwestować swoje oszczędności, warto więc wiedzieć, czym się różnią. 

Kryterium ryzyka

Najczęściej dzielimy instrumenty finansowe ze względu na poziom ryzyka, który im towarzyszy. Najbardziej ryzykowną formą inwestycji na rynku finansowym są instrumenty pochodne i akcje (w tym akcyjne fundusze inwestycyjne) . Mogą przyczynić się do osiągania dużych zysków, ale także ogromnych strat. Najbardziej bezpieczne to lokaty bankowe i obligacje Skarbu Państwa - zapewniają mniejszy, ale pewniejszy zysk.

Kryterium płynności

Drugim kluczowym kryterium jest poziom płynności, czyli możliwość szybkiej i łatwej zamiany zainwestowanych aktywów na gotówkę. Klasy aktywów o niskiej płynności to nieruchomości, dzieła sztuki, akcje i udziały w spółkach nienotowanych na giełdach. Do instrumentów o wysokiej płynności możemy zaliczyć na przykład waluty, akcje spółek giełdowych, obligacje Skarbu Państwa i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Płynność aktywów to inaczej łatwość ich kupowania i sprzedawania. Dla wielu inwestorów jest ona bardzo ważna, gdyż zapewnia elastyczność działania.


Poduszka bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenie na wszelki wypadek

Nawet jeśli planujesz długoterminowe inwestowanie, w pierwszej kolejności część środków ulokuj we względnie bezpiecznych instrumentach o wysokiej płynności. Przyjmuje się, że ta część powinna być przynajmniej 6-krotnością Twoich miesięcznych kosztów utrzymania - to tzw. "poduszka bezpieczeństwa". Zabezpieczysz się w ten sposób na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, w której nagle będziesz potrzebować gotówki. Pozostałą część portfela możesz inwestować w bardziej zróżnicowany sposób. Ale zanim to zrobisz warto dowiedzieć się jakim jesteś inwestorem.


Jak stworzyć portfel inwestycyjny?

Inwestorzy różnią się pod względem wieku, celu inwestycyjnego, sytuacji majątkowej, wiedzy o rynkach finansowych oraz poziomu ryzyka, jakie są w stanie zaakceptować. Zanim więc zaczniesz inwestować dowiedz się, jakim typem inwestora jesteś. Można to zrobić, wypełniając ankietę, która jest pierwszym etapem budowania portfela i najlepszym drogowskazem jak zacząć inwestować. 

Ankieta jest częścią kreatora portfela, który w prosty sposób pozwala stworzyć portfel oparty o dostępne na platformie fundusze inwestycyjne. Jest ona względnie krótka, ale na tyle szczegółowa, by przypisać ankietowanego do jednego z 5 profili inwestycyjnych (konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny). 

Każdemu profilowi przyporządkowany jest zdywersyfikowany portfel modelowy. Składa się on z funduszy inwestycyjnych dobranych w zależności od profilu inwestora i zawiera różne proporcje funduszy bezpiecznych (np. dłużnych) oraz bardziej ryzykownych, czyli funduszy akcyjnych. W niektórych przypadkach funduszy akcji może w ogóle nie być lub będą stanowić niewielki procent portfela. W innych - 60 i więcej procent inwestycji opierać się będzie właśnie na akcjach. Różny będzie też minimalny zalecany horyzont inwestycji.

Jeśli jednak chcesz lokować kapitał nie tylko w fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) będzie to jedynie część Twojego całkowitego portfela inwestycyjnego. Pamiętaj, że powinien on być dostosowany do poziomu ryzyka, które akceptujesz.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem poznaj 7 prostych porad dla początkujących inwestorów.


Profile inwestycyjne na KupFundusz.pl

Profil konserwatywny 

To najbezpieczniejszy z profili, dedykowany osobom, które nie akceptują ryzyka oraz nie mają doświadczenia w inwestowaniu. Konstrukcja portfela przewiduje lokowanie środków w fundusze inwestycyjne o bezpiecznym charakterze, czyli głównie fundusze obligacji. Celem inwestora jest przede wszystkim ochrona kapitału przy braku akceptacji strat. Asekuracyjny charakter inwestowania w fundusze powoduje, że osiągane wyniki są porównywalne do tych na lokatach w banku. 

Profil ostrożny

Portfel bazujący na profilu ostrożnym jest stosunkowo bezpieczny, ale dopuszcza maksymalnie 20% udział instrumentów ryzykownych – czyli głównie funduszy akcji. W ten sposób portfel ustawiony jest na dwóch filarach. Pierwszy to część zbudowana z funduszy obligacji, tradycyjnie uznawanych za bezpieczne, które mają chronić kapitał. Część akcyjna służy zaś generowaniu wyższych zysków w dłuższym okresie.

Profil stabilny 

Profil stabilny stanowi kompromis pomiędzy ochroną a długoterminowym pomnażaniem kapitału. Ma wyższe ryzyko inwestycji, ale i wyższy potencjał zysków. Udział funduszy akcji w tym portfelu zawiera się w przedziale 20-40%. Pozostałą część stanowią fundusze obligacji. Profil przeznaczony jest dla inwestorów, którzy poszukują wyższych zysków w długim terminie, ale nie są jeszcze gotowi na zmienność towarzyszącą bardziej agresywnym inwestycjom.

Profil zrównoważony

Ten profil jest przeznaczony dla osób, które akceptują większe ryzyko inwestycyjne, aby osiągnąć wyższe wyniki w przyszłości. Portfel stworzony na tej podstawie jest dedykowany inwestorom świadomym funkcjonowania świata inwestycji, którzy jednak nie są gotowi na najwyższy poziom ryzyka. Nie stronią jednak zupełnie od ryzyka, tylko akceptują możliwość okresowych strat, co daje szansę na znaczne zwiększenie stopy zwrotu. Udział akcji w portfelu zawiera się w przedziale 40-60%. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wydłuża się do 3–5 lat.

Profil dynamiczny

Profil dynamiczny daje możliwość uzyskania wysokich zysków. Jest to najbardziej agresywny profil, więc ryzyko poniesienia straty jest bardzo wysokie. Portfel skierowany jest do osób, które są nastawione na maksymalizację zysków i akceptują wysokie ryzyko utraty kapitału. Osiągnięcie wysokich stóp zwrotu umożliwia duży udział funduszy akcji, który wynosi od 60 do nawet 100%. Tak duży udział funduszy akcji powoduje, że stopy zwrotu narażone są na znaczne wahania i obsunięcia kapitału. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny jest najdłuższy spośród wszystkich profili i wynosi min. 5 lat. Uzupełnieniem inwestycji są fundusze dłużne.


Na czym polega dywersyfikacja portfela?

Pamiętaj, że w przypadku większości inwestycji, w tym najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych, nie ma pewności osiągnięcia określonej stopy zwrotu, a historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Trudno więc mówić o inwestowaniu bez ryzyka, niemniej możesz starać się je minimalizować dzięki dywersyfikacji portfela.

Dlatego też bez względu na to, jaki jest Twój profil inwestora i czy inwestujesz wyłącznie w fundusze inwestycyjne, czy także w inne aktywa, zadbaj o właściwą dywersyfikację ryzyka. Pisząc obrazowo - doświadczeni inwestorzy „nie trzymają wszystkich jajek w jednym koszyku”. Nawet jeżeli nie masz doświadczenia w inwestowaniu wybieraj zróżnicowane aktywa, bo masz wówczas większą szansę, że nawet jeśli jedne składowe inwestycji będą mieć niższą niż oczekiwana stopę zwrotu, inne to zrekompensują. 

Skuteczna dywersyfikacja to taka, w której poszczególne aktywa są podatne na różne rodzaje ryzyka, a ich ceny nie są silnie skorelowane. Nawet dynamiczni inwestorzy powinni więc wybierać różne rodzaje funduszy akcyjnych bazujących na odmiennych branżach i indeksach oraz uzupełniać je innymi instrumentami, na przykład funduszem obligacji, czy funduszami surowcowymi, inwestującymi np. w ropę naftową, metale szlachetne, jak złoto, srebro oraz przemysłowe, czyli np. miedź i cynk. 

Więcej na temat dywersyfikacji portfela przeczytasz w naszym wpisie na blogu.


Systematyczność i emocje

Drugim aspektem, pokrewnym do dywersyfikacji jest uśrednianie ceny jednostki uczestnictwa funduszu poprzez systematyczność jej kupowania. Inwestowanie to nie sprint, tylko maraton, więc zawsze lokuj środki w różne fundusze inwestycyjne stopniowo i systematycznie, bez względu na to, jak bardzo jesteś przekonany, że właśnie teraz jest najlepszy moment na wejście na rynek z dużym kapitałem. Z wyczuciem „górek” i „dołków” bardzo łatwo się bowiem pomylić.

Jak twierdzi najbardziej chyba znany inwestor świata - Warren Buffet:

"Większość ludzi zaczyna interesować się akcjami wtedy, gdy znajomi się już zainteresowali. Tymczasem najlepszy czas na interesowanie się giełdą jest wtedy, gdy nikt inny się nią nie interesuje. Nie można bowiem kupić tego, co jest popularne, i na tym dobrze zarobić.” 


Regularne monitorowanie rynku i własnej inwestycji jest jak najbardziej wskazane, ale codzienne sprawdzanie, ile się zarobiło, może spotęgować niekorzystne mechanizmy psychologiczne, które zaburzą trafność podejmowanych decyzji. Inwestorzy, którzy tak robią, mają tendencję do traktowania składników portfela jako jednorazowych decyzji, niezależnych od całości inwestycji. W efekcie mogą za szybko sprzedawać fundusze inwestycyjne, których cena rośnie i za wolno kupować te, które się silnie przeceniły. Mechanizmy te można ograniczyć, podejmując decyzje nie pod wpływem emocji wywoływanych zwyżkami lub stratami, które notują fundusze w Twoim portfelu, lecz trzymając się przyjętej wcześniej strategii. 


Jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela?

Inwestując na KupFundusz.pl, możesz korzystać z szeregu nowatorskich narzędzi, które pomogą Ci zbudować "szyty na miarę" portfel. W trakcie zakładania konta możesz wypełnić ankietę inwestycyjną, na podstawie której przypiszemy Ci jeden z pięciu profili inwestora i wskażemy fundusze, które odpowiadają Twoim preferencjom.

Na platformie znajdziesz również wskaźniki i oceny, które pozwolą na bieżąco oceniać kondycję poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

Wejdź na katalog funduszy z pomocnymi filtrami i rankingami lub dowiedz się jak wybrać fundusz inwestycyjny.

Pamiętaj, że na KupFundusz.pl nie pobieramy opłat dystrybucyjnych. Jedyny koszt to opłata za zarządzanie, która stanowi wynagrodzenie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem. Jest ona jednak wliczona w cenę jednostki funduszu, przez co nie jest bezpośrednio widoczna dla inwestora.

Dowiedz się więcej o opłatach na KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: