Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Blog

Pokaż

Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 6 minut 25 sekund

Inwestowanie to nie sprint, tylko maraton, więc trudno przecenić w nim rolę dokładnego planowania. Podpowiadamy, czym powinieneś się kierować, budując portfel inwestycyjny dopasowany do Twoich potrzeb. Po poznaniu poniższych szczegółów warto przejść do naszego Kreatora Portfela, aby dowiedzieć się jak może wyglądać Twój optymalny portfel inwestycyjny.
 

Definicja portfela inwestycyjnego i płynność aktywów, które wchodzą w jego skład

Portfel inwestycyjny można zdefiniować jako ogół inwestycji (rzeczowych lub kapitałowych) danego podmiotu lub osoby. Właściwa budowa portfela inwestycyjnego jest kluczem do skutecznego i odpowiedzialnego inwestowania. Jako inwestor masz do wyboru szereg aktywów, w które możesz ulokować dostępne środki, warto więc wiedzieć, czym się różnią. Najczęściej dzieli się aktywa ze względu na poziom ryzyka, które im towarzyszy. Drugim kluczowym kryterium jest jednak ich poziom płynności, czyli możliwość szybkiej i łatwej zamiany aktywów na pieniądze. Do klasy aktywów o niskiej płynności zalicza się między innymi nieruchomości, dzieła sztuki, akcje i udziały w spółkach niepublicznych oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Z kolei aktywa o wysokiej płynności to na przykład waluty, złoto inwestycyjne, akcje spółek notowanych na giełdzie, obligacje Skarbu Państwa i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Na płynność aktywów wpływa między innymi łatwość sprzedaży, a ich konsekwencją jest tak zwany spread, czyli różnica pomiędzy kosztem kupna i sprzedaży aktywów w danym momencie i ewentualne koszty transakcyjne. Nawet jeśli planujesz długoterminowe inwestowanie i godzisz się na wysokie ryzyko, przynajmniej część środków ulokuj we względnie bezpiecznych aktywach o wysokiej płynności. Można przyjąć, że powinna to być przynajmniej 6-krotność Twoich miesięcznych kosztów utrzymania. Zabezpieczysz się w ten sposób na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, w której nagle będziesz potrzebować gotówki. Dla wielu inwestorów płynność aktywów pozwalająca na elastyczność działania, jest zresztą nie tylko kwestią posiadania poduszki bezpieczeństwa, ale ważną zaletą inwestycji jako takiej.
 

Portfel inwestycyjny odpowiedni dla Twojego profilu inwestora

Pozostałe dostępne środki możesz inwestować w bardziej zróżnicowany sposób. Ponieważ jednak ludzie różnią się pod względem wieku, celów inwestycyjnych, sytuacji majątkowej i osobistej, skłonności do podejmowania ryzyka i poziomu jego akceptacji w różnej perspektywie czasowej oraz wiedzy o rynkach finansowych, zanim cokolwiek zainwestujesz, dowiedz się, jakim typem inwestora jesteś. Możesz to zrobić, wypełniając bezpłatną ankietę, która jest pierwszym krokiem na drodze do zbudowania swojego portfela inwestycyjnego. Dzięki niej będzie Ci łatwiej odpowiedzieć na najważniejsze pytanie na początku drogi na rynku finansowym - jak zacząć inwestować. Ankieta jest względnie krótka, ale na tyle szczegółowa, by mogła wyodrębnić 5 profili inwestorów (konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny). Portfel składa się z funduszy inwestycyjnych dobranych w zależności od Twojego profilu inwestora, i zawiera różne proporcje funduszy bezpieczniejszych (np. dłużnych) i akcyjnych. W niektórych przypadkach, akcji może w nim w ogóle nie być lub będą stanowić niewielki procent wartości inwestycji. W innych - 60 i więcej procent inwestycji opierać się będzie właśnie na akcjach. Różny będzie też minimalny zalecany horyzont inwestycji. Kreator dostępny na Platformie KupFundusz.pl pozwoli Ci w prosty sposób stworzyć portfel inwestycyjny online. Oczywiście, jeśli chcesz lokować środki także w aktywa inne niż otwarte fundusze inwestycyjne, portfel funduszy inwestycyjnych będzie jedynie częścią Twojego całkowitego portfela inwestycyjnego, który w całości powinien cechować się akceptowalnym dla Ciebie poziomem ryzyka.

Zobacz: Katalog Funduszy z pomocnymi filtrami i rankingami.
 

Dywersyfikacja, czyli złota zasada budowy portfela inwestycyjnego

Pamiętaj, że w przypadku większości inwestycji, w tym najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych, nie ma pewności osiągnięcia określonej stopy zwrotu, a historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Trudno więc mówić o inwestowaniu bez ryzyka, niemniej możesz starać się je minimalizować. Dlatego też bez względu na to, jaki jest Twój profil inwestora i czy lokujesz środki wyłącznie w funduszach inwestycyjnych, czy także w innych aktywach, zadbaj o właściwą dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Pisząc obrazowo - doświadczeni inwestorzy „nie trzymają wszystkich jaj w jednym koszyku”. Wybierając zróżnicowane aktywa, masz większą szansę, że nawet jeśli jedne składowe inwestycji będą mieć niższą niż oczekiwana stopę zwrotu, inne to zrekompensują. Skuteczna dywersyfikacja to taka, w której poszczególne aktywa są podatne na różne rodzaje ryzyka, a ich ceny nie są silnie skorelowane. Nawet dynamiczni inwestorzy powinni więc wybierać różne rodzaje funduszy akcyjnych bazujących na odmiennych branżach i indeksach oraz uzupełniać je innymi instrumentami, na przykład rynku pieniężnego, funduszami surowcowymi, inwestującymi np. w ropę naftową, metale szlachetne, jak złoto, srebro oraz przemysłowe, czyli np. miedź i cynk. W przypadku funduszy inwestycyjnych warto też dowiedzieć się, jaka jest ich wewnętrzna dywersyfikacja, czyli jak zróżnicowana i oparta na różnorodnych aktywach jest ich strategia inwestycyjna.
 

Bądź systematyczny i dbaj o zachowanie struktury portfela inwestycyjnego

Zasadą pokrewną do dywersyfikacji jest uśrednianie ceny poprzez systematyczność zakupów. Inwestowanie to nie sprint, tylko maraton, więc zawsze lokuj środki w różne aktywa stopniowo, bez względu na to, jak bardzo jesteś przekonany, że właśnie teraz jest najlepszy moment na wejście na rynek z dużym kapitałem. Z wyczuciem „górek” i „dołków” bardzo łatwo się bowiem pomylić. Jak twierdzi najbardziej chyba znany inwestor świata - Warren Buffet: „większość ludzi zaczyna interesować się akcjami wtedy, gdy znajomi się już zainteresowali. Tymczasem najlepszy czas na interesowanie się giełdą jest wtedy, gdy nikt inny się nią nie interesuje. Nie można bowiem kupić tego, co jest popularne, i na tym dobrze zarobić”. Regularne monitorowanie rynku i własnej inwestycji jest jak najbardziej wskazane, ale codzienne sprawdzanie, ile się zarobiło na poszczególnych aktywach może spotęgować niekorzystne mechanizmy psychologiczne, które zaburzą trafność Twoich decyzji. Inwestorzy, którzy tak robią, mają tendencję do traktowania składników portfela jako jednorazowych decyzji, niezależnych od całości inwestycji. W efekcie mogą za szybko lub za wolno sprzedawać tracące na wartości aktywa, a w ogóle nie sprzedawać tych zwyżkujących. Mechanizmy te możesz ograniczyć, podejmując decyzje nie pod wpływem emocji wywoływanych zwyżkami lub stratami, które notują poszczególne składniki Twojego portfela, lecz trzymając się przyjętej wcześniej strategii. Możesz na przykład ustalić dla każdego aktywa z osobna poziomy cenowe, przy których je sprzedasz, jeśli z jednej strony zbytnio straci lub też bardzo zyska na wartości. Pozyskane środki z kolei powinieneś stopniowo inwestować w nowe fundusze, dbając o zachowanie przyjętej struktury portfela inwestycyjnego. Nie oznacza to oczywiście, że jego kompozycja nie może się z czasem zmienić. Zmiany te powinny być jednak dobrze przemyślane i opierać się o ewolucję Twojego profilu inwestora, a nie krótkoterminowe wyniki poszczególnych składników portfela inwestycyjnego.

Korzystaj z narzędzi wspierających podejmowanie decyzji inwestycyjnych

Inwestując na KupFundusz.pl, możesz korzystać z szeregu nowatorskich narzędzi, które pomogą Ci zbudować "szyty na miarę" portfel inwestycyjny. Dla przykładu w procesie rejestracji możesz wypełnić Ankietę Inwestycyjną, na podstawie której przypiszemy Ci jeden z pięciu profili inwestora i wskażemy fundusze, które odpowiadają Twoim preferencjom. Na platformie nie brak także wskaźników i ocen, które pozwalają na bieżąco oceniać kondycję poszczególnych funduszy inwestycyjnych.
 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Od czego zacząć?

1 Czym jest fundusz inwestycyjny?
2 Czy Twoje pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Czym się różni FIO od SFIO?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: