Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Czym jest i jak zbudować portfel inwestycyjny?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 7 minut

 

Inwestowanie to nie sprint tylko maraton, dlatego tak ważną rolę odgrywa staranne zaplanowanie, w co ulokujemy nasze oszczędności. Podpowiadamy, czym się kierować, żeby zbudować dopasowany do własnych potrzeb portfel inwestycyjny.


Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest portfel inwestycyjny

  • co wchodzi w skład portfela inwestycyjnego

  • czym jest poduszka bezpieczeństwa

  • jak zbudować portfel inwestycyjny

  • na czym polega dywersyfikacja portfela

  • jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela

Czym jest portfel inwestycyjny?

Portfel inwestycyjny to ogół inwestycji (rzeczowych lub kapitałowych) danej osoby lub podmiotu. Innymi słowy to wszystkie nasze inwestycje (instrumenty finansowe, nieruchomości, dzieła sztuki itd.), które mają nam przynosić korzyści majątkowe.

Niestety na tym prostota się kończy, bo o ile stworzenie "jakiegoś" portfela nie jest żadnym problemem, o tyle zbudowanie efektywnego, odpowiadającego naszym oczekiwaniom i potrzebom portfela inwestycyjnego jest trudniejsze i wymaga większego wysiłku. Warto się jednak postarać, bo skutki decyzji inwestycyjnych będą nam towarzyszyć przez resztę życia.  


Co wchodzi w skład portfela inwestycyjnego?

różne rodzaje portfeli inwestycyjnych. W skład portfela mogą wchodzić różne instrumenty finansowe: fundusze inwestycyjne, lokaty, akcje, obligacje, surowce, fundusze indeksowe czy instrumenty pochodne. Jako inwestor masz więc do wyboru szereg aktywów, w które możesz inwestować swoje oszczędności. Najczęściej instrumenty finansowe dzieli się ze względu na poziom możliwego do uzyskania zysku (stopa zwrotu) oraz poziom ryzyka (wysokość i prawdopodobieństwo poniesienia strat) z nim związanego.

Kryterium ryzyka

Najczęściej dzielimy instrumenty finansowe ze względu na poziom ryzyka, które im towarzyszy. Do instrumentów o wysokim stopniu ryzyka należą instrumenty pochodne i akcje (w tym fundusze akcyjne). Z reguły osiągają wyższy zysk, ale mogą też prowadzić do ogromnych strat. Najbardziej bezpieczne to lokaty bankowe i obligacje Skarbu Państwa - zapewniają mniejszy, ale pewniejszy zysk i są odporne na zawirowania rynkowe.

Kryterium płynności

Drugim kluczowym kryterium jest poziom płynności, czyli możliwość szybkiej i łatwej zamiany posiadanych aktywów na gotówkę. O tym, czy dane aktywo jest płynne, decyduje: łatwość sprzedaży, różnica między ceną nabycia i sprzedaży (im większa, tym niższa płynność oraz koszty przeprowadzania transakcji.

  • Klasy aktywów o niskiej płynności to nieruchomości, dzieła sztuki, akcje i udziały w spółkach nienotowanych na giełdach.

  • Do instrumentów o wysokiej płynności możemy zaliczyć na przykład waluty, akcje spółek giełdowych, obligacje Skarbu Państwa i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Płynność aktywów to inaczej łatwość ich kupowania i sprzedawania. Dla wielu inwestorów jest ona bardzo ważna, gdyż zapewnia elastyczność działania.

Poduszka bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenie na wszelki wypadek

Nawet jeśli planujesz długoterminowe inwestowanie, w pierwszej kolejności część środków ulokuj we względnie bezpiecznych instrumentach o wysokiej płynności. Przyjmuje się, że ta część powinna być przynajmniej 6-krotnością Twoich miesięcznych kosztów utrzymania - to tzw. "poduszka bezpieczeństwa". Zabezpieczysz się w ten sposób na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, w której nagle będziesz potrzebować gotówki. Pozostałą część portfela możesz inwestować w bardziej zróżnicowany sposób. Ale zanim to zrobisz, warto dowiedzieć się, jakim jesteś inwestorem.

➡️➡️➡️ Przeczytaj także: Poduszka finansowa. Ile odłożyć na czarną godzinę?

Budowanie portfela inwestycyjnego

Inwestorzy różnią się pod względem wieku, celu inwestycyjnego, sytuacji majątkowej, wiedzy o rynkach finansowych oraz poziomu ryzyka, jakie są w stanie zaakceptować. Jedni dążą do maksymalizacji zysku w danym okresie, inni do otrzymywania regularnych przychodów czy po prostu do ochrony początkowego kapitału.

Zanim więc zaczniesz inwestować, dowiedz się, jakim typem inwestora jesteś. Można to zrobić, wypełniając ankietę, która jest pierwszym etapem budowania portfela i najlepszym drogowskazem jak zacząć inwestować. Dzięki niej określi, jak masz cel do osiągnięcia, poziom oczekiwanych zysków, poziom akceptowalnej straty (jak dużą stratę możesz zaakceptować) oraz czas, na jaki zamierzasz zainwestować swoje środki finansowe (horyzont czasowy).

Ankieta jest częścią kreatora portfela, który w prosty sposób pozwala stworzyć własny portfel inwestycyjny oparty o dostępne na platformie fundusze. Jest ona względnie krótka, ale na tyle szczegółowa, by przypisać ankietowanego do jednego z 5 profili inwestycyjnych (konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny). 

Każdemu profilowi przyporządkowany jest zdywersyfikowany portfel modelowy.

Na KupFundusz.pl masz do wyboru kilka rodzajów portfeli inwestycyjnych zależnych od profilu inwestora: od najbezpieczniejszego skierowanego do osób dążących do ochrony początkowego kapitału do dynamicznego skierowanego do osób, które są nastawione na maksymalizację zysków i akceptują wysokie ryzyko utraty kapitału.

Taki portfel inwestycyjny składa się z funduszy inwestycyjnych dobranych w zależności od profilu inwestora i zawiera różne proporcje funduszy bezpiecznych (np. dłużnych) oraz bardziej ryzykownych, czyli funduszy akcyjnych. Różny będzie też minimalny zalecany horyzont inwestycji.

➡️➡️➡️ Przeczytaj także: Zyski i straty a horyzont inwestycyjny

Jeśli jednak chcesz lokować kapitał nie tylko w fundusze, będzie to jedynie część Twojego całkowitego portfela inwestycyjnego. Pamiętaj, że powinien on być dostosowany do poziomu ryzyka, które akceptujesz.

Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, poznaj 7 prostych porad dla początkujących inwestorów.


Na czym polega dywersyfikacja portfela?

Pamiętaj, że w przypadku większości inwestycji nie ma pewności osiągnięcia określonej stopy zwrotu, a historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych rezultatów. Trudno więc mówić o inwestowaniu bez ryzyka, niemniej możesz je minimalizować, dodając do portfela instrumenty różnego rodzaju.

Dlatego też bez względu na to, jaki jest Twój profil inwestora i czy inwestujesz wyłącznie w fundusze, czy także w inne aktywa, zadbaj o właściwą dywersyfikację ryzyka. Pisząc obrazowo - doświadczeni inwestorzy „nie trzymają wszystkich jajek w jednym koszyku”. Nawet jeżeli nie masz doświadczenia w inwestowaniu, wybieraj zróżnicowane aktywa, bo masz wówczas większą szansę, że nawet jeśli jedne składowe inwestycji będą mieć niższą niż oczekiwana stopę zwrotu, inne to zrekompensują. 

Skuteczna dywersyfikacja to taka, w której poszczególne aktywa są podatne na różne rodzaje ryzyka, a ich ceny nie są silnie skorelowane.

Więcej na temat dywersyfikacji portfela przeczytasz w wpisie na blogu.


Systematyczność i emocje

Innym ważnym aspektem jest uśrednianie ceny jednostki uczestnictwa funduszu poprzez systematyczność jej kupowania. Inwestowanie to nie sprint, tylko maraton, więc lokuj środki w różne fundusze stopniowo i systematycznie, bez względu na to, jak bardzo jesteś przekonany, że właśnie teraz jest najlepszy moment na wejście na rynek z dużym kapitałem. Z wyczuciem „górek” i „dołków” bardzo łatwo się bowiem pomylić.

➡️➡️➡️ Przeczytaj także: Poznaj zalety regularnego inwestowania

Jak twierdzi najbardziej znany inwestor świata - Warren Buffet:
"Większość ludzi zaczyna interesować się akcjami wtedy, gdy znajomi się już zainteresowali. Tymczasem najlepszy czas na interesowanie się giełdą jest wtedy, gdy nikt inny się nią nie interesuje. Nie można bowiem kupić tego, co jest popularne, i na tym dobrze zarobić”. 

Regularne monitorowanie rynku i własnej inwestycji jest wskazane, ale codzienne sprawdzanie, ile się zarobiło, może spotęgować niekorzystne mechanizmy psychologiczne, które zaburzą trafność podejmowanych decyzji. Inwestorzy, którzy tak robią, mają tendencję do traktowania składników portfela jako jednorazowych decyzji, niezależnych od całości inwestycji. W efekcie mogą za szybko sprzedawać fundusze, których cena rośnie i za wolno kupować te, które się silnie przeceniły. Mechanizmy te można ograniczyć, podejmując decyzje nie pod wpływem emocji wywoływanych zwyżkami lub stratami, które notują fundusze w Twoim portfelu, lecz trzymając się przyjętej wcześniej strategii


Jak dobierać fundusze inwestycyjne do portfela?

Inwestując na KupFundusz.pl, możesz korzystać z szeregu nowatorskich narzędzi, które pomogą Ci zbudować "szyty na miarę" portfel inwestycyjny. W trakcie zakładania konta możesz wypełnić ankietę inwestycyjną, na podstawie której przypiszemy Ci jeden z pięciu profili inwestora i wskażemy fundusze, które odpowiadają Twoim preferencjom.

Na platformie znajdziesz również wskaźniki i oceny, które pozwolą na bieżąco oceniać kondycję poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

Wejdź na katalog funduszy z pomocnymi filtrami i rankingami lub dowiedz się jak wybrać fundusz inwestycyjny.

Na KupFundusz.pl nie pobieramy opłat dystrybucyjnych. Jedyny koszt to opłata za zarządzanie, która stanowi wynagrodzenie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych za zarządzanie funduszem. Jest ona wliczona w cenę jednostki funduszu, przez co nie jest bezpośrednio widoczna dla inwestora.

Dowiedz się więcej o opłatach na KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: