Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Inflacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Inflacyjnych

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

14 20

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,28 PLN / -0,22%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,37% -0,75% -0,37% +1,87% +3,24% +5,74%
+10,23%
+7,92% +8,89%
Średnia dla grupy +0,46% 0,00% +1,33% +3,20% +3,83% -9,28%
Pozycja w grupie 15/19 16/19 16/18 13/17 11/16 1/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,45% -1,69% +3,60% +3,21%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09%
Pozycja w grupie 1/13 1/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

27.07.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

125,00 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

30,57 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Allianz Obligacji Inflacyjnych inwestuje aktywa, stosując następujące zasady dywersyfikacji: dłużne papiery wartościowe, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji stanowią co najmniej 70% aktywów netto funduszu; akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje i certyfikaty inwestycyjne stanowią od 0% do 10% wartości aktywów netto; jednostki uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych stanowią od 0% do 30% wartości aktywów netto. W zakresie niezbędnym do zaspokajania swych bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część aktywów na rachunkach bankowych. Inwestycje dokonywane przez fundusz charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa może podleg

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (01.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,60%

Bezpieczne

88,60%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,82%

Pozostałe

10,82%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,58%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: