Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Allianz Obligacji Inflacyjnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Allianz Obligacji Inflacyjnych

Allianz SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

5 20

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,19 PLN / 0,15%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -0,53% +2,17% +2,79% +2,82% +4,20% +8,24%
+13,80%
+9,86%
Średnia dla grupy -0,25% +1,88% +2,08% +2,90% +1,19% -9,26%
Pozycja w grupie 17/19 7/17 4/17 8/17 2/16 1/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,45% -1,69% +3,60% +3,21%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09%
Pozycja w grupie 1/13 1/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

27.07.2018

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

126,17 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

57,19 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Marek Kuczalski (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji. Instrumenty te są emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa, jak również przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD. Emitentami instrumentów dłużnych, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji, mogą być również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (08.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (01.06.2022)

AFI (01.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

91,67%

Bezpieczne

91,67%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,02%

Pozostałe

4,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,31%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: