Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Allianz Structured Return (w likwidacji)

Allianz Structured Return (w likwidacji)

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Allianz Structured Return (w likwidacji)

Allianz SFIO

absolutnej stopy zwrotu alternatywne

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +2,28% -6,69% -7,08% -43,31% -42,55% -38,93%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2018 2019
Stopy zwrotu -2,53% +7,85%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI Allianz Polska

Data uruchomienia

18.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

60,92 PLN (27.10.2020)

Wartość aktywów

391,75 tys PLN (30.09.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Artur Jusiński (od 12.2017)

Grzegorz Prażmo (od 12.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu alternatywne

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje swoje środki głównie w tytuły uczestnictwa funduszu luksemburskiego Allianz Structured Return wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund, przy czym udział ten może wahać się w przedziale od 60% do 100% aktywów. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne (np. obligacje) czy udziałowe (np. akcje) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze czy lokaty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2020)

Prospekt informacyjny (24.10.2020)

KIID (30.06.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

AFI (24.10.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

89,93%

Pozostałe

1,15%

Pozostałe

88,78%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,07%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: