Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu MetLife Akcji Małych Spółek

MetLife Akcji Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

MetLife Akcji Małych Spółek

MetLife SFIO Parasol Światowy

akcji polskich małych i średnich spółek

2 11

Ranking KupFundusz

30.06.2020

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2020

4 36M

Ranking AOL 36M

30.06.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +5,94% +29,76% +18,19% +24,33% +22,78% +22,93% -1,21% +31,15% +31,15%
Średnia dla grupy +3,99% +26,13% +4,12% +7,37% +7,23% +3,41% -8,87% +19,30% +12,54%
Pozycja w grupie 7/24 7/24 3/24 3/24 5/23 3/22 4/20 3/18 2/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu -29,85% +10,85% +19,27% -12,69% +7,64% +18,96% +1,95% -21,60% +13,20%
Średnia dla grupy -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65%
Pozycja w grupie 13/18 18/19 21/21 16/21 6/22 4/23 18/22 16/22 6/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

MetLife TFI

Data uruchomienia

15.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

9,81 PLN (10.07.2020)

Wartość aktywów

28,02 mln PLN (30.06.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Łukasz Siwek (od 05.2016)

Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym. W portfelu akcyjnym dominują spółki polskie wchodzące w skład indeksu sWIG80 (co najmniej 55% portfela akcyjnego). W portfelu obecne są również akcje spółek z indeksu mWIG40 (zwykle ok. kilkunastu procent). Z kolei spółki z indeksu WIG20 praktycznie nie są wykorzystywane. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty zapewniające płynność, jak np. depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2020)

Prospekt informacyjny (24.06.2020)

KIID (19.02.2020)

Sprawozdanie (31.12.2019)

Informacja o kosztach (08.06.2020)

AFI (24.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2019

85,43%

Ryzykowne

84,68%

Akcje krajowe

0,75%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,56%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: