Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuMetLife Akcji Małych Spółek

MetLife Akcji Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

MetLife Akcji Małych Spółek

MetLife SFIO Parasol Światowy

akcji polskich małych i średnich spółek

5 9

Ranking KupFundusz

28.02.2019

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2019

3 36M

Ranking AOL 36M

28.02.2019
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,98% +18,42% +5,74% +16,21% -8,78% -19,24% +8,87% +5,19% +10,50%
Średnia dla grupy +3,78% +11,20% +1,86% +10,70% -8,95% -13,84% +10,33% +3,24% +8,79%
Pozycja w grupie 11/25 1/24 3/23 1/24 11/22 15/19 10/19 8/19 7/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu -29,85% +10,85% +19,27% -12,69% +7,64% +18,96% +1,95% -21,60%
Średnia dla grupy -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72%
Pozycja w grupie 13/18 18/19 21/21 16/21 6/22 4/23 18/22 16/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

MetLife TFI

Data uruchomienia

15.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

250,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

8,10 PLN (21.03.2019)

Wartość aktywów

23,69 mln PLN (28.02.2019)

Opłata stała za zarządzanie (MAX)

3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Tomasz Adamus (od 05.2013)

Tomasz Karsznia (od 08.2014)

Łukasz Siwek (od 05.2016)

Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)

Izabela Owczarek (od 01.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% sWIG80 + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 66% aktywów funduszu lokowane jest w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym. W portfelu akcyjnym dominują spółki polskie wchodzące w skład indeksu sWIG80 (co najmniej 55% portfela akcyjnego). W portfelu obecne są również akcje spółek z indeksu mWIG40 (zwykle ok. kilkunastu procent). Z kolei spółki z indeksu WIG20 praktycznie nie są wykorzystywane. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty zapewniające płynność, jak np. depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2019)

Prospekt informacyjny (05.03.2019)

KIID (19.02.2019)

Sprawozdanie (30.06.2018)

AFI (20.12.2018)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2018

88,65%

Ryzykowne

86,81%

Akcje krajowe

1,84%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,64%

Pozostałe

0,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,70%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0