Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Co oznacza ryzyko wg wskaźnika SRRI?

|ABC Inwestowania | Szacowany czas czytania artykułu: 4 minut

Z tego artykułu dowiesz się:
  • co to jest wskaźnik SRRI
  • co to jest wskaźnik SRI
  • czym różni się SRRI od SRI

Jest wiele wskaźników oceniających ryzyko funduszu inwestycyjnego. Wśród nich są: wskaźnik SRRI oraz SRI. Każdy fundusz ma swój profil ryzyka.

Wskaźnik ryzyka SRRI był prezentowany od 2013 roku do 2022 roku w dokumencie informacyjnym KIID (Key Investor Information Dokument) funduszy inwestycyjnych, który na jednolitych zasadach opisywał podstawowe parametry funduszy. Od 2023 roku KIID-y zostały zastąpione innym dokumentem informacyjnym (KID). Jedną ze zmian w dokumencie było m.in. zastąpienie wskaźnika SRRI, uwzględniającego jedynie zmienność wyceny, wskaźnikiem SRI.

Co to jest wskaźnik SRRI?

Wskaźnik SRRI (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator) to syntetyczny wskaźnik zysku i ryzyka funduszu inwestycyjnego. Obrazuje odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu funduszu inwestycyjnego w okresie ostatnich 5 lat. Wskaźnik ten pomija pewne specyficzne rodzaje ryzyka – w tym ryzyko kredytowe związane z inwestowaniem w obligacje przedsiębiorstw.

Wskaźnik pozwala  przyporządkować fundusz do danej kategorii ryzyka niezależnie od realizowanej polityki inwestycyjnej, przez co jest parametrem porównywalnym w przekroju różnych produktów wspólnego inwestowania. Poziom ryzyka jest prezentowany w skali numerycznej od 1 do 7, gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 7 – najwyższy.

Poniższa tabela pokazuje związek odchylania standardowego ze wskaźnikiem SRRI.

Fundusze inwestycyjne z „1” mają najniższe ryzyko inwestycyjne (jak i najniższy, potencjalny zysk) – charakteryzują się najniższą zmiennością jednostki (różnica między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie ostatnich 5 lat nie przekroczyła 0,49%). Tak niska zmienność dotyczy głównie funduszy inwestycyjnych inwestujących w obligacje skarbowe krótkoterminowe. Na drugim biegunie znajdują się fundusze z „7”, którą przypisuje się najbardziej ryzykownym funduszom, w których odchylenie standardowe tygodniowych wyników przekracza 25% (ale z szansą na najwyższą, potencjalną stopę zwrotu).

Co to jest wskaźnik SRI?

Wskaźnik SRI jest miarą, która pozwala zakwalifikować fundusz do określonego profilu ryzyka. Metodologia obliczania SRI jest bardziej kompleksowa. W porównaniu do SRRI wprowadza wymiar ryzyka kredytowego i ocenia ryzyko rynkowe przy użyciu bardziej złożonej metodologii Cornisha Fishera.

Wskaźnik SRI składa się z dwóch wskaźników:

  • MRM (Market Risk Measure), który jest nadrzędny,

  • CRM (Credit Risk Measure) pełniący funkcję korygującą.

Rozporządzenie w sprawie PRIIP przypisuje każdemu produktowi inwestycyjnemu wskaźnik SRI w skali od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu.

Informację o skali ryzyka wg wskaźnika SRI funduszu są prezentowane w dokumencie z kluczowymi informacjami dla inwestorów (KID).

Czym się różni SRI od SRRI?

Skala zmienności wpływająca na ostateczną wartość wskaźnika SRI jest bardziej liberalna niż w przypadku SRRI. To oznacza, że wiele funduszy inwestycyjnych o wyższej zmienności według skali SRRI ma niższą ocenę ryzyka w skali SRI. Przykładowo fundusz, który w metodyce SRRI ze zmiennością w skali roku rzędu 12-20% ma wysokie ryzyko (nota 6 w 7-stopniowej skali), już wg SRI ma ryzyko przeciętne (ocena 4). Twórca produktu inwestycyjnego może jednak zdecydować się na zwiększenie wskaźnika SRI, jeżeli uzna, że skompilowany wskaźnik SRI nieodpowiednio odzwierciedla ryzyko związane z PRIIP.

Jak interpretować ocenę ryzyka wg SRI?

Skala ryzyka od 1 do 7 mówi tylko o zmienności, a nie o wyniku. Weźmy przykład dwóch funduszy, które zarobiły w ciągu ostatnich 8 lat ponad 20%. W przypadku pierwszego z nich jednostka powoli zyskiwała na wartości, a wahania w skali tygodnia nie przekraczały 0,49% - stąd wskaźnik wynosi „1”. Jednostka drugiego funduszu inwestycyjnego zachowywała się w tym czasie bardzo zmiennie – były okresy, w których w krótkim czasie można było zyskać kilkadziesiąt procent – w skali tygodnia ponad 25% (stąd „7”), ale i tyle samo stracić.

Warto pamiętać, że wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, czyli może ulec zmianie. Nie obejmuje też wszystkich ryzyk związanych z funduszem, jak choćby ryzyka kredytowego, nierozerwalnie związanego z inwestowaniem w obligacje korporacyjne.

 
Wskaźnik ryzyka SRI dla poszczególnych funduszy prezentujemy na Platformie KupFundusz.pl zarówno w katalogu funduszy, jak i na profilu każdego funduszu.

Chociaż ryzyko w inwestycjach jest potrzebne, to warto mieć jego świadomość. KupFundusz.pl pomaga je kontrolować m.in. dzięki innowacyjnemu algorytmowi rynków docelowych, który dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Nota Prawna dotycząca informacji publikowanych na Blogu KupFundusz.pl

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: