Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Zmiany w ofercie Skarbiec TFI i Generali Investments TFI

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 2 minuty

Obecna sytuacja na rynkach finansowych jest dla części towarzystw funduszy inwestycyjnych punktem wyjścia do przeglądu oferty produktowej.

Na taki krok w ostatnim czasie zdecydowały się Skarbiec TFI oraz Generali Investments TFI.

Skarbiec Krótkoterminowy zastąpi Skarbiec Konserwatywny Plus

W portfelu Skarbiec Krótkoterminowy mają znaleźć się przede wszystkim obligacje i papiery skarbowe o krótkim terminie wykupu.

Zmianę w polityki inwestycyjnej zaplanowano na 9 września 2022 r. Wtedy to fundusz będzie inwestował przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Tego samego dnia zmieni nazwę - na Skarbiec Krótkoterminowy.

Średni okres wykupu papierów wchodzących w skład portfela funduszu nie będzie przekraczał jednego roku, a w przypadku papierów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu okres ten będzie zbieżny z datą wykupu najbliższego kuponu. Taka konstrukcja portfela ma na celu ograniczać ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych.

Skarbiec Krótkoterminowy będzie stanowił ciekawą możliwość inwestycyjną dla osób, które chcą zaangażować swoje pieniądze w krótkim okresie i poszukują produktu o stosunkowo niskim ryzyku.

Szereg zmian w Generali Investments TFI

1 września 2022 nastąpi przekształcenie trzech subfunduszy z oferty Generali Investments TFI.

Generali Obligacje: Nowa Europa zostanie przekształcony w subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych. Zmieni nazwę na Generali Konserwatywny.
W jego portfelu znajdziemy co najmniej 60% obligacji skarbowych Skarbu Państwa i gwarantowanych przez Skarb Państwa, a także bony skarbowe. Możliwa będzie ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez
odpowiednio dobrane limity inwestycyjne.
Poziom ryzyka funduszu określono na 2 w 7-stopniowej skali SRRI. Tym samym będzie to produkt skierowany do inwestorów bardziej konserwatywnych.

Generali Akcje: Nowa Europa zostanie z kolei przekształcony w subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących - Generali Akcji Rynków Wschodzących.
W portfelu funduszu pierwsze skrzypce grać będą instrumenty z ekspozycją na globalne akcje rynków wschodzących. Będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

Generali Akcje: Turcja zostanie przekształcony w subfundusz rynku surowców. Zmieni nazwę na Generali Surowców. Po przekształceniu w aktywa funduszu stanowić będą instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%): głównie ETF, tytuły uczestnictwa, akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem lub przetwórstwem surowców. Również w tym przypadku poziom ryzyka określono na wysoki.

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: