Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2023

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 9 minut

We wrześniu miały miejsce delikatne zmiany w twardych danych makroekonomicznych oraz wyprzedzających wskaźnikach PMI. W niektórych miejscach na świecie mogliśmy zaobserwować delikatny wzrost inflacji, zarówno na poziomie konsumenckim, jak i producenckim, wywołany ostatnimi dynamicznymi wzrostami cen ropy naftowej, które poskutkowały kolejnym wzrostem cen paliw. Tym niemniej najważniejsze wydarzyło się w Polsce. 

Najpierw rynek, głównie stopy procentowej, reagował na obniżkę stóp procentowych aż o 75 p. b. Później mogliśmy w gospodarce obserwować coraz niższe ceny paliw na stacjach rodzimego monopolisty, które doprowadziły do, oprócz braków paliwa na stacjach paliw, dynamicznego spadku inflacji w tym okresie. Potwierdziły do dane GUSu opublikowane w ramach szybkiego szacunku na początku października. 

Dzięki temu uzasadniona była kolejna obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonana na samym początku października, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy więc jak w tej sytuacji poradziły sobie polskie fundusze inwestycyjne.

Fundusze akcji polskich uniwersalne

We wrześniu, mimo mocnego spadku stóp procentowych sytuacja na polskim rynku akcji była niekorzystna, a na lokalnym parkiecie panowali sprzedający. Indeks WIG20 w tym czasie 5,51%, mWIG40 spadł o 4,9%, a sWIG80 1,85%. Tymczasem indeks szerokiego rynku WIG we wrześniu przecenił się o 4,43%. 

W takim otoczeniu średnio fundusze akcji polskich uniwersalne średnio straciły 4,1%, a więc wypracowały one przeciętnie lepszy wynik aniżeli indeks szerokiego rynku WIG. Najlepiej w takim otoczeniu poradził sobie Franklin Elastycznego Dochodu ze stratą na poziomie 1,2%. Na drugi miejscu ex-equo znalazły się dwa rozwiązania z Allianz TFI, które straciły we wrześniu 2,6% - Allianz Selektywny oraz Allianz Polskich Akcji. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Superfund Akcyjny, który we wrześniu przecenił się o 6,5%. Drugi od końca Esaliens Akcji stracił 5,7%, a trzeci w odwróconej statystyce PKO Akcji Rynku Polskiego przecenił się o 5,5%. Warto zauważyć, że pierwszy w zestawieniu Franklin Elastycznego Dochodu, jako jeden z dwóch produktów od początku roku zarobił poniżej 10%. Tym niemniej w ciągu ostatniego kwartału można zauważyć, że radzi on sobie coraz lepiej. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

We wrześniu średnie spółki radziły sobie lepiej od dużych, a małe zdecydowanie lepiej. To uzasadnione bowiem, przy spadku kosztów finansowania spółek, te mniejsze zyskują relatywnie więcej niż te większe ze względu na relatywnie wyższe obciążenie kosztowe tych spółek. 

Średnio więc w minionym miesiącu fundusze małych i średnich spółek straciły 3,5%, podczas gdy najlepszy fundusz stracił „tylko” 1,0%, a najgorszy 6,6%. 

Najgorszy, czyli IPOPEMA m-Indeks stracił 6,6% i w tym miesiącu stał się jednym z najgorszych funduszy w zestawieniu od początku roku. Drugim najsłabszym funduszem był Skarbiec Małych i Średnich Spółek, który przecenił się o 5,5%, a trzecim – ze stratą 4,5% - był UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek. 

Najlepszym rozwiązaniem we wrześniu okazał się Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek ze stratą równą 1,0%. Drugi w zestawieniu Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek stracił 1,8%, a trzeci Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek przecenił się o 2,5%. Mimo to, od początku roku tylko cztery rozwiązania zyskały mniej niż 20%, a w grupie tych funduszy jest także Esaliens Małych i Średnich Spółek, który w statystyce „YTD” wygenerował ujemną stopą zwrotu na poziomie 0,6%, będąc zdecydowanie najgorszym rozwiązaniem w tej statystyce. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

W grupie produktów najbardziej zróżnicowanych produktów inwestycyjnych, zarówno pod kątem strategii inwestycyjnych, jak i obszaru geograficznego, wyniki inwestycyjne poszczególnych rozwiązań były bardzo zróżnicowane.

Średnio fundusze te w minionym miesiącu straciły 2,9%, podczas gdy najgorszy fundusz z grupy  6,9%, a najlepszy zyskał 6,1%. Od dłuższego czasu nie było sytuacji w tej grupie, że różnica między najgorszy, a najlepszym funduszem była tak wysoka. 

Najlepszym produktem we wrześniu był Caspar Globalny, który zyskał 6,1%, z czego część wyniku została wypracowana w związku z osłabiającą się złotówką. Drugi w zestawieniu UNIQA Globalny Akcji Walutowy zyskał 2,6%, a trzeci Esaliens Akcji Globalnych 2,0%. To jedyne trzy produkty, które we wrześniu były jedynymi funduszami inwestycyjnymi w tej grupie zyskały na wartości. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Investor Akcji, który stacił aż 6,9%. Drugim najsłabszym funduszem w tej grupie był Pekao Ekologiczny z wynikiem równym -6,3%, a trzecim najgorszym rozwiązaniem okazały się 2 produkty, które straciły 5,7% - PZU Akcji Globalnych Trendów oraz IPOPEMA Globalnych Megatrendów. 

Fundusze akcji amerykańskich 

W grupie funduszy akcji amerykańskich mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją co w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. A więc średnio fundusze akcji amerykańskich straciły na wartości 2,5%, jednak 2 rozwiązania wygenerowały dodatnią stopę zwrotu.

Najlepszym produktem był Pekao Akcji Amerykańskich, który we wrześniu zyskał 2,0%, drugi w kolejności Esaliens Okazji Rynkowych zarobił 0,8%. Trzeci w zestawieniu Esaliens Spółek Innowacyjnych stracił 0,7%. Najsłabiej poradził sobie Franklin U.S. Opportunities tracąc 5,2%. Na drugim miejscu w statystyce najgorszych funduszy znalazły się dwa produkty – Noble Fund Akcji Amerykańskich oraz inPZU Akcje Amerykańskie. Oba straciły 4,3%

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Również w segmencie funduszy akcji europejskich sytuacja była bardzo podobna. Tzn. średnio fundusze te straciły na wartości 1,7%, ale w tym czasie były fundusze, które zyskały na wartości. 

Najlepszym okazał się być Caspar Akcji Europejskich, który wygenerował dodatnią stopę zwrotu na poziomie 2,9%. Drugi w zestawieniu i drugi z dodatnim wynikiem okazał się być Pekao Akcji Europejskich zyskując 0,7%. Na trzecim miejscu znalazł się Templeton European Dividend Fund, który jednak stracił 1,0%. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazł się UNIQA Akcji Europejskich, który stracił 3,6%. Drugim najsłabszym produktem okazał się Generali Akcji Europejskich ze stratą równą 3,4%, podobnie jak PKO Akcji Strefy Euro. W przypadku tych rozwiązani wynikom, poza Casparem, nie pomogło osłabienie się lokalnej waluty. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

W związku z mocną obniżką poziomu stóp procentowych reakcja na rynku długu teoretycznie mogła być tylko jedna – mocny spadek rynkowych stóp procentowych na każdym odcinku krzywej. Tym bardziej, że decyzja była zaskakująco o czym po raz kolejny wspominał prezes Narodowego Banku Polskiego, że na zaskoczeniu mu właśnie zależało. 

Jednak rynek zareagował nieco inaczej. Owszem, krótkoterminowe stopy mocno spadły dyskontując zaskoczenie rynku co do skali obniżek. Natomiast na środkowym i długim końcu krzywej po krótkoterminowej reakcji spadkowej, przez resztę miesiąca stopy procentowe rynkowe rosły. W efekcie czego rentowność 10-letnich obligacji skarbowych „dobiły” niemal do poziomu 6 pkt proc. 

W takim otoczeniu fundusze papierów dłużnych uniwersalne średnio zyskały 0,5%. Natomiast najlepszy fundusz w grupie Superfund Spokojna Inwestycja Plus zyskał 1,0%, drugi w kolejności Superfund Spokojna Inwestycja zarobił 0,9%, a na trzecim miejsc uplasowały się 2 fundusze Esaliens TFI. Konserwatywny i Konserwatywny Plus zyskały w poprzednim miesiącu 0,7%. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się dwa fundusze Pekao. Pekao Spokojna Inwestycja we wrześniu zyskał symboliczne 0,1%, drugi w najsłabszy Pekao Konserwatywny zyskał 0,2%, podobnie jak Millennium Obligacji Klasyczny.  

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W przypadku funduszy z niskim ryzykiem stopy procentowej, ale ze spektrum inwestycyjnym skupionym wokół obligacji skarbowych, sytuacja była dosyć podobna, chociaż wyniki funduszy były generalnie nieco lepsze. 

Średnio fundusze te we wrześniu zyskały 0,6%, podczas gdy najlepszy fundusz zarobił w tym czasie 0,8%. Najlepszy Allianz Niskiego Ryzyka podzielił pierwsze miejsce z PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych. Na kolejny miejscu uplasowały się również dwa fundusze, który zyskały 0,7% - Goldman Sachs Konserwatywny oraz Skarbiec Konserwatywny. 

Po drugiej stronie zestawienia znalazły się dwa produkty, które zyskały 0,3%, a były to Caspar Obligacji i Investor Dochodowy. Na kolejnym miejscu uplasowały się również 2 produkty, które zyskały 0,4% - PZU FIO Ochrony Majątku oraz PZU Sejf+. Warto zauważyć, że rozpiętość wyników w tej grupie produktów była zdecydowanie mniejsza niż w poprzedniej, co sugeruje bardzo podobny budżet ryzyka w większości funduszy. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

Pośród funduszy o bardzo zróżnicowanej strategii i różnym poziomie ryzyka wyniki były zauważalnie słabsze. A wszystko to sprawą wzrostu długoterminowych stóp procentowych. I po wynikach widać, które z rozwiązań miały w poprzednim miesiącu większe ryzyko. 

Średnio fundusze w tej grupie zyskały symboliczne 0,2%, jednak najgorszy Allianz Obligacji Dynamiczny w tym czasie stracił 0,6%. Drugim najsłabszym produktem był Ipopema Dłużny ze stratą równą 0,5%, a trzecie Generali Obligacji Aktywny przecenił się o 0,2%. W tym czasie najlepszy UNIQA Obligacji zarobił 0,9%, podczas gdy drugi w zestawieniu inPZU Obligacje Polskie oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji zyskały 0,8%. Widać jednak, że strategie w produktach w tej grupie pozostają w miarę stabilne. Tzn. produkty, które zachowały się najgorzej w poprzednim miesiącu, Allianz i Generali, w ujęciu od początku roku są w dalszym ciągu na ponad 10% plusie. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W najbardziej zróżnicowanej grupie, a więc w grupie funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych, również wyniki inwestycyjne były najmocniej zróżnicowane. Średnio fundusze te w poprzednim miesiącu zyskały 0,3%. 

Tymczasem najlepszy Superfund Obligacyjny zarobił aż 1,9%, drugi w zestawieniu VIG / C-QUADRAT Obligacji zarobił 0,7%, a trzeci z zyskiem 0,5% zyskały Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych oraz Rockbridge Neo Obligacji Plus. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Ipopema Obligacji ze stratą równą 0,7%, drugi w kolejności stracił Franklin Elastycznego Dochodu, a bez zmian pozostał PZU Dłużny Aktywny. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

Na rynku metali szlachetnych po raz kolejny mieliśmy do czynienia z relatywnie silną wyprzedażą, do której również dołożył się umacniają się dolar. I tak średnio fundusze w grupie metali szlachetnych straciła 6,3%, jednak najgorszy fundusz z zestawienia stracił aż 10,2%. 

Superfund Spółek Złota, o którym mowa, dopiero co został uruchomiony i ze względu na bardzo wysoką betę, w poprzednim miesiącu stracił aż 10,2%. Drugi w kolejności QUERCUS Silver stracił w tym czasie 9,8%, a trzeci Esaliens Gold przecenił się o 9,6%. Wśród funduszy, które poradziły sobie najlepiej spadki były dużo niższe. Najlepszy Superfund GoldFuture stracił „tylko” 2,3%, drugi UNIQA Akcji Rynku Złota spadł o 2,6%, a na ostatnim miejscu podium uplasował się Ipopema Złota i Metali Szlachetnych ze stratą równą 3,4%. Warto zauważyć, że tylko kilka rozwiązań pozostaje „na plusie” od początku roku – Investor Gold, QUERCUS Gold oraz Generali Złota. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: