Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Blog

Pokaż

Wyniki funduszy inwestycyjnych – październik 2023

|Od Kupfundusz.pl | Szacowany czas czytania artykułu: 10 minut

Ostatnie kilka tygodni w Polsce upłynęło pod znakiem kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. I o ile do tej pory wybory w Polsce w zasadzie nigdy nie miały większego znaczenia dla lokalnego rynku finansowego, o tyle te minione miały bardzo duży. Nie chcąc omawiać sytuacji politycznej, z punktu widzenia rynków finansowych gra toczył się o kontynuację dotychczas prowadzonej polityki lub jej zanegowanie. A co to znaczy? 

Dotychczasowy sposób prowadzenia polityki to wysoki poziom wydatków socjalnych, finansowanych przede wszystkim z długu, w większości wyprowadzonego poza budżet, konflikt i tarcia z Unią Europejską i zbyt luźna polityka monetarna (która teoretycznie powinna być niezależna od polityki). Zmiana miałaby polegać przede wszystkim na złagodzeniu konfliktu z Unią Europejską, pozyskanie środków z KPO, nieco ograniczony sposób prowadzenia bardzo luźnej polityki fiskalnej. Generalizując, były to więc wybory o tym czy w Polsce dojdzie do zmiany sposobu dotychczas prowadzonej polityki gospodarczej  

15 października okazało się, że Polacy przy rekordowo wysokiej frekwencji wybrali zmianę dotychczasowej polityki. Rynek zareagował w zasadzie natychmiastowo. Dynamicznie umocniła się polska waluta, polska giełda, głównie dzięki spółkom Skarbu Państwa, mocno urosła, a polskie obligacje skarbowe zyskały na wartości. Na rynkach finansowych zmiana oznaczała więc euforię. A jak w takim środowisku, w skali całego miesiąca poradziły sobie polskie fundusze inwestycyjne? 

Fundusze akcji polskich uniwersalne

I tak efektem wyborów parlamentarnych było wręcz „El Dorado” jakie w październiku mogliśmy zaobserwować na polskim rynku akcji. WIG20, grupujący polskie blue chips¸ gdzie znajduje się najwięcej spółek Skarbu Państwa, zyskał aż 12,22%. mWIG40, grupujący spółki średnie, choć zyskał na wartości to już zdecydowanie mniej, bo 4,86%. Z kolei sWIG80 zakończył miesiąc wręcz symbolicznym wzrostem na poziomie 0,85%. Ostatecznie, indeks szerokiego rynku obrazujący cały polski parkiet zyskał 9,46%. 

W takim środowisku wszystkie fundusze zgrupowane w kategorii fundusze akcji polskich uniwersalne zyskały na wartości, jednak skala zwyżek była bardzo zróżnicowana. To z kolei doskonale obrazowało skalę zaangażowania funduszy w poszczególne grupy spółek. Średnio, w październiku fundusze akcji polskich zyskały 6,9%, podczas gdy najlepszy fundusz wygenerował 10,5% dodatniej stopy zwrotu, a najgorszy zarobił „zaledwie” 2,0% Te 2,0% zysku zarobił Franklin Elastycznego Dochodu, który wydaje się mieć najbardziej konserwatywną politykę inwestycyjną, bowiem jest to także fundusz, który od początku roku zyskał 10,9%, będąc zdecydowanie najsłabszym w grupie. Drugi od końca Superfund Akcyjny zyskał 2,8%, a trzeci Skarbiec TOP – Funduszy – 3,15%. Najlepszym w październiku okazał się Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania ze stopą zwrotu na poziomie 10,5%. Drugi w kolejności, i jedyny ze stopą zwrotu wyższą niż 10%, był PKO Akcji Rynku Polskiego z wynikiem równym 10,1%. Na ostatnim miejscu podium uplasował inPZU Akcje Polskie ze stopą zwrotu na poziomie 9,8%. 

Generalnie po 10 miesiącach 2023 roku zdecydowana większość polskich funduszy zyskała ponad 20%, jednak są rozwiązania, które od tego wyniku wyraźnie w tym czasie odstawały, które również w październiku były jednocześnie najsłabszymi produktami. 

Fundusze akcji małych i średnich spółek

Małe i średnie spółki w minionym miesiącu zachowywały się relatywnie słabiej od dużych spółek, jednak mimo wszystko na rynku w tym segmencie można było wygenerować dodatnią stopę zwrotu. Niestety to nie przełożyło się dodatnie wyniki inwestycyjne wszystkich funduszy. 

Najgorszym funduszem w zestawieniu okazał się być Esaliens Małych i Średnich spółek, który jako jeden z dwóch odnotował w minionym miesiącu stratę na poziomie 1,3%. Drugi od końca, ze stratą równą 0,6%, uplasował się Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek. Trzecim najsłabszym funduszem okazał się Allianz Akcji Małych i Średnich spółek z symbolicznym zyskiem równym 0,3%. Najlepszym produktem w tej grupie okazał się być Skarbiec Małych i Średnich Spółek z zyskiem równym 4,4%. Drugi w zestawieniu, Ipopema m-INDEKS zyskał 4,0%, podobnie jak Ipopema Małych i Średnich Spółek. Średnio fundusze w tej grupie zyskały w październiku 2,2%, a w skali roku średni wynik funduszy w tej grupie wyniósł 22,6%. 

Warto zauważyć, że kolejny miesiąc z rzędu na samym końcu zestawienia plasuje się Esaliens Małych i Średnich Spółek, który jest jedynym funduszem w grupie, który w tym roku wygenerował ujemną stopę zwrotu, podczas gdy drugi najsłabszy fundusz w grupie od początku roku zarobił 19,4%, a najlepszy przeszło 30%. 

Fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych

Polski rynek akcji w październiku, głównie dzięki wyborom, był w skali globalnej swego rodzaju rodzynkiem. Na pozostałych parkietach, zwłaszcza w drugiej części miesiąca dominowali sprzedający co się oczywiście przełożyło na wyniki funduszy skupionych na aktywach zagranicznych. To widać także w wynikach funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych, które mimo bardzo różnorodnych strategii inwestycyjnych, niemal wszystkie straciły w październiku na wartości. 

Średnio w poprzednim miesiącu fundusze akcji z tej grupy straciły 4,3% - najlepszy (jako jedyny) PKO Diamentowy zyskał 1,8%, a najgorszy Ipopema Globalnych Megatrendów stracił aż 10,9%. Drugim w kolejności po PKO Diamentowy był Skarbiec Value, który starcił 1,4%, a trzeci QUERCUS Global Growth przecenił się o 1,6%. Po drugiej stronie zestawienia, poza najsłabszym funduszem Ipopema, drugim najgorszym rozwiązaniem był UNIQA Globalny Akcji Walutowy tracąc 8,5%, a na trzecim miejscu od końca znalazł się Skarbiec Spółek Wzrostowych ze stratą równą 8,3%. 

Jak w październiku, tak i od początku roku widać wyraźną różnicę w poszczególnych strategiach inwestycyjnych, która widoczna jest w wynikach funduszy z tej grupy w zestawieniu od początku roku. Trzy najgorsze fundusze od początku roku, czyli Ipopema Globalnych Megatrendów, Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania i Esaliens Infrastruktury straciły w tym roku ponad 10%, podczas gdy najlepsze rozwiązania mogą się pochwalić wynikami przekraczającymi 20%. 

Fundusze akcji amerykańskich 

W grupie funduszy akcji amerykańskich mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją jak w grupie poprzedniej, z tym że w tej grupie funduszy żadne rozwiązanie nie wygenerowało dodatniej stopy zwrotu i wszystkie straciły w październiku na wartości. 

Średnio fundusze te w październiku straciły 3,7%, a dwa najgorsze produkty straciły 7,7% i były nimi Pekao Akcji Amerykańskich oraz Esaliens Spółek Innowacyjnych. Na trzecim miejscu od końca uplasował się Esaliens Małych Spółek Amerykańskich ze stratą na poziomie 7,1%. 

Najlepszym funduszem, ze stratą 1,5%, był fundusz Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA. Na drugi miejscu uplasował się, ze stratą równą 1,7%, Noble Fund Akcji Amerykańskich, a na trzecim inPZU Akcje Amerykańskie. Ten ostatni stracił 1,9%. Tymczasem od początku roku fundusze te średnio zyskały 8,4%. Najlepszy z nich zyskał ponad 17%, a najgorszy stracił 1,0%. I był to jedyny fundusz – Esaliens Małych Spółek Amerykańskich – który w 2023 roku w grupie funduszy akcji amerykańskich stracił na wartości. 

Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych 

Na rynkach europejskich sytuacja była tożsama co na rynkach amerykańskich. W efekcie w grupie funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych wszystkie funduszy w grupie straciły na wartości, a średnio spadek wartości wyniósł 4,7%.

W takich okolicznościach najsłabszym fundusze okazał się być Generali Akcji Ekologicznych, który stracił 8,7%. Drugi najsłabszy w kolejności Pekao Akcji Europejskich stracił 7,7%, a trzeci Caspar Akcji Europejskich przecenił się o 6,9%. Po drugiej stronie zestawienia, najlepszym rozwiązaniem okazał się Noble Fund Akcji Europejskich ze stratą równą 2,7%, drugi w zestawieniu PKO Akcji Strefy Euro przecenił się o 2,8%, a trzeci Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych stracił 2,9%. 

W skali 2023 roku fundusze w tej grupie średnio zyskały „zaledwie” 1,6%. Najgorszy w grupie UNIQA Akcji Europejskich w tym czasie stracił 10,4%, a najlepszy Templeton European Dividend Fund zarobił 11,8%. 

Fundusze papierów dłużnych polskich uniwersalne

Wynik wyborów parlamentarnych również wpłynął na rynek obligacji, choć przede wszystkim na papiery dłużne będące na długim końcu krzywej dochodowości. Te znajdujące się na krótkim i średnim końcu zareagowały słabiej. 

I tak w grupie funduszy papierów dłużnych polskich uniwersalnych średnio produkty te zyskały 0,5%, podczas gdy 2 najlepsze fundusze – PZU Obligacji Krótkoterminowych oraz Esaliens Konserwatywny – zyskały 0,9%. Na trzecim miejscu zestawienia uplasował się Ipopema Konserwatywny z wynikiem równym 0,8%. Na drugim końcu zestawienia znalazł się Pekao Konserwatywny Plus z symbolicznym zyskiem równym 0,1%. Na miejscu drugim od końca znalazły się dwa produkty, które zyskały 0,4% - Millennium Obligacji Klasyczny oraz Rockbridge Neo Klasyczny Plus.

W całym 2023 roku fundusze w tej grupie średnio zyskały 8,0% przy najsłabszym wyniku Millennium Obligacji Klasyczny z wynikiem 6,3%, i najlepszym wyniku Ipopema Konserwatywny równym dokładnie 10%.  

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe

W grupie funduszy papierów dłużnych polskich skarbowych wyniki były delikatnie lepsze aniżeli w przypadku funduszy o szerszej polityce inwestycyjnej. 

Średnio fundusze w tej grupie zyskały w październiku 0,6%, przy najlepszym wyniku równym 1,1% i najsłabszym na poziomie 0,5%. Co jednak bardzo ciekawe, aż 6 funduszy zyskało w minionym miesiącu właśnie 0,5%. Na drugim miejscu znalazł się Skarbiec Konserwatywny z wynikiem 0,8%, a na trzecim miejscu 0,7% zyskały inPZU Inwestycji Ostrożnych oraz Caspar Obligacji. Warto zauważyć, że poprzedni miesiąc w tej grupie, poza najlepszym funduszem PZU, był bardzo podobny dla każdego z rozwiązań. 

Fundusze papierów dłużnych polskich skarbowe długoterminowe

W grupie funduszy długoterminowych o większym poziomie ryzyka stopy procentowej wyniki były generalnie lepsze niż w przypadku funduszy o niższym poziomie ryzyka, a to przede wszystkim ze względu na dużo mocniejszą reakcję rynku na wyborcze wyniki. 

Przeciętnie więc fundusze w tej grupie zyskały aż 0,8% i średnio w 2023 roku przekroczyły próg 10% stopy zwrotu. Najlepszy w grupie okazał się Ipopema Dłużny z wynikiem równym 1,5%. Drugi w kolejności Esaliens Obligacji zarobił 1,3%, a trzecie Skarbiec Obligacji wygenerował dodatnią stopę zwrotu równą 1,1%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się UNIQA Obligacji z wynikiem na poziomie 0,4%. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się ex equo dwa fundusze z wynikiem na poziomie 0,5% - Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz inPZU Obligacje Polskie. 

Fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

W najmniejszej grupie funduszy dłużnych – fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne – wyniki były najbardziej zróżnicowane, ale podobne do tych w grupy funduszy skarbowych.

Średnio fundusze te zyskały w październiku 0,7%. W tym czasie najgorsze dwa najgorsze fundusze Superfund Obligacyjny oraz Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych zyskały symboliczne 0,2%, a następny od końca VIG / C-QUADRAT Obligacji zarobił 0,6%. Po drugiej stronie zestawienia znalazł się Ipopema Obligacji z wynikiem równym 1,4%, drugi Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 zarobił 1,0%, a trzeci Franklin Elastycznego Dochodu zyskał 0,9%. W grupie warto zauważyć, że wynik najlepszego funduszu w 2023 roku wynosi już 12,5%. 

Fundusze rynku surowców – metale szlachetne

W najbardziej ryzykownej grupie funduszy – funduszy metali szlachetnych – tym razem wyniki były zróżnicowane. Mimo to średnio fundusze te zyskały na wartości 2,8%. 

Najlepszy Schroder ISF Global Gold zyskał 7,1%, drugi w kolejności QUERCUS Gold zarobił 6,9%, a trzecie Generali Złota urósł o 6,5%. Najsłabiej poradziły sobie dwa fundusze Superfund oraz UNIQA Akcji Rynku Złota. Superfund Silver Powiązany stracił 3,8%, Superfund Silver przecenił się o 3,3%, a produkt UNIQA przecenił się o 1,6%. 

Październik po raz kolejny w tej grupie funduszy powiększył różnice między najlepszym rozwiązaniem, a najgorszym. Najgorszy Superfund Silver w 2023 roku jest już 34,5% na minusie, a najlepszy QUERCUS Gold jest 8,7% na plusie. 

Aby inwestować w fundusze inwestycyjne bez opłat manipulacyjnych wystarczy założyć bezpłatne konto.

 

Podziel się na:

Rozpocznij dyskusję

Avatar użytkownika

Twój komentarz został dodany

Komentarze (0)

Polecamy

Blog Grzegorza Raupuka
Blog Rafała Bogusławskiego

Najczęściej czytane

Dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
Opodatkowanie zysków z funduszy inwestycyjnych – jakie są zasady naliczania i wysokość daniny na rzecz państwa?
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?
Czym się różni FIO od SFIO?
Inwestowanie dla początkujących, czyli 7 prostych porad
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: